De algemene bestedingsbelasting (ABB) vervangt met ingang van 1 januari 2011 de omzetbelasting (OB) op Bonaire en de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) op Saba en St. Eustatius. In tegenstelling tot de OB en de BBO is niet iedere ondernemer belastingplichtig voor de ABB.

De ABB kent drie belastbare feiten:

  • invoer;
  • levering door een lokale producent;
  • dienstverlening.

Er is het Handboek Algemene bestedingsbelasting door de Belastingdienst ontwikkeld. Hierin worden alle aspecten van de ABB uitvoerig beschreven.

  1. verklaring van begrippen
  2. tarieven
  3. vrijstellingen
  4. aangifte doen voor de ABB
  5. administratieve verplichtingen
  6. Downloads
  7. Aanmelden als nieuwe ondernemer