Algemene bestedingsbelasting bedrijven (ABB)

De algemene bestedingsbelasting (ABB) kent verschillende tarieven voor diensten en leveringen. U betaald bijvoorbeeld ABB wanneer u in een restaurant eet of een auto invoert.

Wanneer kom ik aanraking met ABB?

De ABB kent drie belastbare feiten:

  • Invoer van goederen
  • Levering van goederen door een lokale producent
  • Levering van diensten

In een aantal branches en voor een aantal activiteiten bestaan vrijstellingen voor de ABB. U brengt dan geen ABB in rekening. Op de pagina Vrijstellingen ABB leest u hier meer over.

Belangrijk

Het is verboden om belaste goederen en diensten aan te bieden exclusief ABB, bijvoorbeeld op menukaarten en contracten.