Levering van goederen

Het uitgangspunt bij leveringen van goederen is dat het moet gaan om leveringen van goederen op de BES-eilanden door een producent. We lichten de vetgedrukte woorden kort toe.

Goederen

Goederen zijn alle tastbare zaken, maar ook water, elektriciteit, gas, en soortgelijke zaken. Ook de plaats van levering van goederen is van belang. Alleen indien die levering plaatsvindt binnen de BES-eilanden, is sprake van een belaste levering. De plaats van levering is daar waar het goed zich bevindt op het moment van levering.

Voorbeeld:
Een projektontwikkelaar die op Bonaire woningen bouwt (op eigen grond) en deze verkoopt verricht een levering van een goed op Bonaire. De woning bevindt zich op het moment van levering op Bonaire.

Een projektontwikkelaar die op Curacao woningen bouwt (op eigen grond) en deze verkoopt verricht een levering van een goed op Curacao. De levering vindt niet plaats binnen de BES-eilanden en is dan ook niet belast met ABB.

Als het goed echter voor levering verzonden of vervoerd moet worden, dan is de plaats van levering daar waar het vervoer of de verzending begint.

Voorbeeld:
Een op Bonaire gevestigde producent van kozijnen maakt in opdracht van een op Saba gevestigde aannemer kozijnen. De kozijnen worden in verband met de levering vervoerd naar Saba. De plaats van levering is Bonaire. Let op: Op deze levering is op Bonaire het nultarief van toepassing. Voor de invoer op Saba is echter wel ABB verschuldigd!

Lokale producent

Een producent is een ondernemer die goederen voortbrengt met behulp van grond- of hulpstoffen of van halffabrikaten, voornamelijk bedoeld voor ondernemers. Het voortbrengen van de goederen en de verkoop hiervan moet dan plaatsvinden vanuit een ruimte die voor meer dan 50% is ingericht en wordt gebruikt om aan andere ondernemers te verkopen.

Voorbeeld:
Een op Bonaire gevestigde ondernemer maakt in zijn fabriekshal meubels en verkoopt deze hoofdzakelijk aan andere ondernemers. De meubelfabrikant wordt nu als producent aangemerkt. De fabriekshal is immers een ruimte die voor meer dan 50% is ingericht, bestemd en wordt gebruikt om meubels te maken en deze te verkopen aan andere ondernemers.

Een juwelier die zelf sieraden maakt en verkoopt vanuit zijn winkel wordt niet als producent aangemerkt. Een winkel is immers niet een ruimte die is ingericht, bestemd en wordt gebruikt voor de verkoop aan andere ondernemers, maar juist aan particulieren.