Levering van diensten

Diensten zijn alle prestaties die u tegen een vergoeding verricht en niet als een levering van een goed worden aangemerkt.

Voor de ABB verricht u diensten als u werkzaamheden verricht en daarvoor een vergoeding krijgt. De vergoeding is het bedrag dat u voor de dienst in rekening brengt aan uw afnemer (meestal in geld, maar het kan ook in de vorm van goederen of op een andere manier).

Plaats levering diensten

Als er sprake is van een dienst, is ook de plaats waar de dienst wordt verricht van belang. De dienst is alleen belastbaar met ABB indien de dienst plaatsvindt binnen de BES. Het is dus van belang om vast te stellen of een dienst wel of niet op de BES-eilanden wordt verricht. Om te bepalen waar een dienst wordt verricht gelden:

  • een hoofdregel voor BES-ondernemers;
  • een uitzondering op deze hoofdregel;
  • een algemene regel voor niet-BES-ondernemers;
  • een aantal uitzonderingen op de algemene regel.

Wat is de hoofdregel voor BES ondernemers bij diensten?

Diensten die worden verricht door BES-ondernemers, worden verricht op het BES-eiland waar de dienstverrichter zelf is gevestigd. BES-ondernemers zijn ondernemers die wonen en/of zijn gevestigd op de BES-eilanden en diensten verrichten aan afnemer die op de BES-eilanden wonen en/of zijn gevestigd.

Voorbeeld:
Een op Sint Eustatius gevestigd schoonmaakbedrijf krijgt een opdracht van een op Sint Eustatius gevestigde ondernemer om zijn winkel schoon te maken. Het schoonmaakbedrijf wordt voor het verrichten van de dienst (het schoonmaken) als BES ondernemer aangemerkt. De dienst wordt op Sint Eustatius verricht.

Een op Sint Eustatius gevestigd schoonmaakbedrijf krijgt een opdracht van een op Saba gevestigde ondernemer om zijn winkel schoon te maken. Het schoonmaakbedrijf wordt voor het verrichten van de dienst (het schoonmaken) als BES ondernemer aangemerkt. De dienst wordt op Sint Eustatius belast.

Wat is de uitzondering op de hoofdregel?

Voor een aantal diensten wordt de BES-ondernemer niet als BES-ondernemer aangemerkt. Het gaat dan om:

  • andere diensten dan genoemd in de hoofdregel; Toelichting: u moet hierbij denken aan het verrichten van diensten aan afnemers die niet op de BES eilanden wonen en/of zijn gevestigd, bijvoorbeeld een toerist.
  • diensten aan buiten de BES-eilanden gelegen vaste inrichting van een ondernemer Voorbeeld: Een advocatenkantoor heeft naast de hoofdvestiging op Bonaire een nevenvestiging op Curaçao. De nevenvestiging op Curaçao is een vaste inrichting. Het advocatenkantoor geeft opdracht aan een op Bonaire gevestigd schildersbedrijf om de hoofdvestiging, maar ook de nevenvestiging op Curaçao te schilderen. Voor het schilderen van de hoofdvestiging is het schildersbedrijf BES ondernemer, maar voor het schilderen van de nevenvestiging is het schildersbedrijf geen BES ondernemer.
  • diensten die de BES-ondernemer verricht vanuit een buiten de BES eilanden gelegen vaste inrichting van zijn onderneming Voorbeeld: Een advocatenkantoor heeft naast de hoofdvestiging op Bonaire een nevenvestiging op Curaçao. De nevenvestiging op Curacao is een vaste inrichting. Voor de diensten die het advocatenkantoor verricht vanuit de nevenvestiging wordt zij niet als BES ondernemer aangemerkt.

Wat is de algemene regel voor niet-BES-ondernemers bij diensten?

Bij diensten door niet-BES-ondernemers maken we onderscheid tussen business-to-business (B2B) en business-to-consumer (B2C) diensten. Een B2B-dienst is een dienst die wordt verricht aan een andere (niet op de BES eilanden gevestigde )ondernemer. Deze dienst is dan belast daar waar de ondernemer die deze dienst afneemt woont en/of is gevestigd.

Voorbeeld:
Een op Bonaire gevestigd bedrijf verricht onderhoudswerkzaamheden aan airco’s. Indien onderhoudswerk wordt verricht aan de airco’s van een bedrijf dat op Curaçao is gevestigd, is de plaats van dienst Curaçao. Een B2C-dienst is een dienst die wordt verricht aan een (niet op de BES eilanden woonachtige) particulier. Deze dienst wordt verricht daar waar de dienstverrichter woont en/of is gevestigd.

Voorbeeld:
Een op Saba gevestigde kapper knipt de haren van een Amerikaanse toerist. De dienst wordt verricht op Saba.

Let op: Op deze regels bestaan diverse uitzonderingen. Het zou te ver gaan dit op deze plek helemaal uit de doeken te doen. U kunt hiervoor het  Handboek Algemene bestedingsbelasting raadplegen.