Ondernemer voor ABB

Voor de ABB bent u ondernemer als u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent op de BES-eilanden, maar ook indien u een vermogensbestanddeel (bijvoorbeeld een onroerende zaak) exploiteert om er voor een lange periode opbrengst uit te verkrijgen.

Rechtsvorm

Voor de ABB maakt het niet uit in welke rechtsvorm u uw bedrijf of beroep uitoefent. Ook een stichting (fundashon) of vereniging kan ondernemer zijn voor de ABB. Voor de ABB is het namelijk niet van belang of u wel of niet naar winst streeft.