Invoer goederen

Uitgangspunt bij de invoer van goederen is dat de invoer belast is met ABB. Niet alleen ondernemers, maar ook niet-ondernemers (zoals particulieren) krijgen te maken met ABB bij invoer van goederen. Het maakt voor de invoer dus niet uit of u wel of geen ondernemer bent.

Wanneer is er sprake van invoer van goederen?

Er is sprake van invoer bij;

  • Het brengen van goederen in het vrije verkeer op de BES eilanden; Voorbeeld: Een ondernemer op Sint Eustatius verkoopt sieraden. Regelmatig bezoekt de ondernemer Amerika en koopt daar sieraden in die in de reisbagage wordt meegenomen. Bij aankomst op Sint Eustatius wil de ondernemer de goederen in het vrije verkeer gaan brengen (om deze te kunnen verkopen in zijn winkel). De ondernemer doet dan aangifte van invoer bij de Douane en is vanwege de invoer ABB verschuldigd.
  • Het op de BES eilanden beëindigen en/of onttrekken van goederen aan een douaneregime; Voorbeeld: Een ondernemer die een taxibedrijf exploiteert heeft een auto gekocht en ingevoerd met (taxi)vrijstelling van ABB. Bij controle blijkt dat de auto niet als taxi is/wordt gebruikt. De ABB is dan alsnog verschuldigd.
  • Het beëindigen en/of onttrekken van goederen vanuit een op de BES eilanden ingesteld handels- en dienstenentrepot; Voorbeeld: Een ondernemer verkoopt sigaretten op de luchthaven. Het verkooppunt is als een handels- en dienstenentrepot aangemerkt. De sigaretten zijn bestemd voor verkoop aan passagiers die het BES eiland verlaten. Indien de ondernemer ook sigaretten verkoopt aan personen die het land niet verlaten (bijvoorbeeld het luchthavenpersoneel) is er sprake van het ontrekken van goederen uit een handels-en dienstenentrepot
  • De bevoorrading van vervoermiddelen (bijvoorbeeld een pleziervaartuig) op de BES eilanden met goederen die niet in het vrije verkeer zijn. De ABB wordt berekend over de douanewaarde. In de douanewaarde zijn begrepen de rechten bij invoer, belastingen en heffingen (uitgezonderd de ABB zelf) en de bijkomende kosten voor commissie, verpakking, vervoer en verzekering.

Vrijstellingen voor producenten

Indien u als producent grond- of hulpstoffen en/of halffabricaten invoert komt u in aanmerking voor een vrijstelling van ABB bij invoer. U moet hiervoor een verzoek (naar download) indienen bij de B/CN. Een vrijstelling ABB bij invoer wordt verleend indien:

  • een boekhouding wordt gevoerd waarbij de ingevoerde goederen in de administratie direct kunnen worden gevolgd;
  • tijdig aangifte wordt gedaan;
  • geen betalingsachterstanden bestaan.

Indien u als producent geen gebruik maakt van de vrijstelling ABB bij invoer kunt u de bij invoer betaalde ABB in aftrek brengen op de aangifte ABB.