Bezwaar en beroep Belastingdienst

Belastingdienst Caribisch Nederland neemt dagelijks beslissingen tegenover u als belastingplichtige of belanghebbende.

Een voorbeeld:

  • U bent eigenaar van een tweede woning en dient vastgoedbelasting te betalen. Tegen een uitspraak over de waarde van uw woning kunt u bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen twee maanden na de dagtekening van de beschikking. In het bezwaarschrift geeft u gemotiveerd aan waarom u het niet eens bent met deze beschikking.

Belastingdienst Caribisch Nederland (de inspecteur) neemt een beslissing en zal deze motiveren, met name bij een afwijzing of afwijking. In veel situaties wordt een beslissing van de inspecteur bij wet een beschikking genoemd.

Natuurlijk kan het zo zijn dat u het bij een afwijzing of afwijking niet eens bent met die beslissing, ondanks de motivatie. In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen. De inspecteur zal de kwestie dan nogmaals beoordelen met inachtneming van de argumenten die u in uw bezwaarschrift heeft opgeschreven. Vervolgens doet de inspecteur een uitspraak.

Deze uitspraak zal inhouden dat uw bezwaar

  • of wordt toegewezen;
  • of gedeeltelijk wordt toegewezen;
  • of wordt afgewezen.