Bezwaar en beroep Belastingdienst

Bent u het niet eens met een aanslag of beslissing?

Bent u het niet eens met een belastingaanslag? Of met een beslissing waartegen u bezwaar kunt maken? Maak dan bezwaar binnen 2 maanden na de datum van de aanslag of de beslissing waar u het niet mee eens bent. Een bezwaarschrift moet schriftelijk (op papier) worden ingediend bij de inspecteur van de Belastingdienst Caribisch Nederland. In dit bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Om uw bezwaar te onderbouwen, kunt u bijlagen toevoegen.

Formulier invullen of brief schrijven

Wilt u bezwaar maken? Klik dan hier voor het bezwaarformulier.

U kunt ook een brief schrijven. Stuur deze naar de Belastingdienst CN op Bonaire, Saba of Sint Eustatius.

Zet in uw brief in elk geval:

  • Bij onderwerp “bezwaarschrift”
  • de datum waarop u het bezwaar verstuurt
  • uw naam en adres
  • de aanslag of beslissing waartegen u bezwaar maakt
  • het aanslagnummer of kenmerk van de beslissing
    Als u een kopie van de aanslag of beslissing meestuurt, hebben we alles meteen overzichtelijk, maar dit is geen verplichting.
  • de reden van uw bezwaar
  • uw naam en handtekening onderaan de brief

Hebt u nog documenten die uw bezwaar ondersteunen? Stuur daarvan dan ook kopieën mee. Stuur nóóit originelen mee.

Niet verplicht, wel handig: zet uw telefoonnummer en e-mailadres in uw bezwaar. Dan kunnen wij u makkelijker vragen stellen en uitleg geven. Misschien kunnen we u zo sneller helpen.

Wilt u iemand machtigen om bezwaar voor u te maken?

Dat kan, u kunt ook iemand anders voor u bezwaar laten maken tegen een aanslag. Hiervoor moet u een machtiging bijvoegen.

Wilt u uw bezwaarschrift mondeling toelichten?

U heeft de mogelijkheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Als u dit wilt moet u dat duidelijk aangeven in uw bezwaarschrift. Het is ook mogelijk dat de inspecteur u oproept om extra informatie te geven of omdat hij aan u wil uitleggen waarom de belastingaanslag zo is vastgesteld.  

Wat gebeurt er nadat u bezwaar hebt gemaakt?

U krijgt eerst een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin de datum van ontvangst van het bezwaarschrift is vermeld. De ontvangstbevestiging versturen wij u zo spoedig mogelijk. Daarna wordt uw bezwaar behandeld en sturen wij u een beslissing.

Het kan maximaal 9 maanden duren voordat wij een uitspraak op uw bezwaar doen. U krijgt een brief waarin de uitspraak, met motivatie, staat vermeld. De Belastingdienst Caribisch Nederland streeft naar een aanzienlijke kortere termijn waarbinnen de uitspraak wordt gedaan.

Het is ook nog mogelijk dat deze termijn met 9 maanden wordt verlengd. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat u bent gevraagd nadere documentatie te overleggen. Of omdat er een boekenonderzoek gaande is bij de onderneming die het betreft.

Beroep instellen

Natuurlijk kan het zo zijn dat u het bij een afwijzing of afwijking niet eens bent met die beslissing, ondanks de motivatie. Dan kunt u binnen 2 maanden na de uitspraak op het bezwaar of de beslissing, beroep instellen bij het gerecht in eerste aanleg BES.
Op de website van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie staat hoe u in beroep gaat en aan welke kosten u moet denken. De rechter zal de kwestie dan opnieuw beoordelen met inachtneming van de argumenten die u in uw beroepschrift heeft opgeschreven. Vervolgens doet de rechter een uitspraak.

Betalen

Als u bezwaar heeft gemaakt, moet u toch eerst betalen. U kunt niet wachten met betalen tot een uitspraak is gedaan op uw bezwaar. Mocht na behandeling van uw bezwaar blijken dat u te veel heeft betaald, dan krijgt u uw geld natuurlijk terug. Als u niet kunt betalen, kunt u eventueel wel uitstel van betaling aanvragen. U kunt hiervoor een formulier invullen of een mail of brief sturen naar balie@belastingdienst-cn.nl