Bezwaar en beroep Belastingdienst

Belastingdienst Caribisch Nederland neemt dagelijks beslissingen tegenover u als belastingplichtige of belanghebbende.

Een voorbeeld:

  • U bent eigenaar van een tweede woning en dient vastgoedbelasting te betalen. Tegen een beschikking over de waardevaststelling van uw woning kunt u bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen twee maanden na de dagtekening van de beschikking. In het bezwaarschrift geeft u gemotiveerd aan waarom u het niet eens bent met deze beschikking.*

Belastingdienst Caribisch Nederland (de inspecteur) neemt een beslissing en zal deze motiveren, met name bij een afwijzing of afwijking.

Natuurlijk kan het zo zijn dat u het bij een afwijzing of afwijking niet eens bent met die beslissing, ondanks de motivatie. In dat geval kunt u een beroepschrift indienen bij het Gerecht in eerste aanleg. De rechter zal de kwestie dan opnieuw beoordelen met inachtneming van de argumenten die u in uw beroepschrift heeft opgeschreven. Vervolgens doet de rechter een uitspraak.

*In veel situaties wordt een beslissing van de inspecteur bij wet een beschikking genoemd.