Kansspelbelasting bedrijven

Kansspelbelasting is een belasting die organisatoren en winnaars van kansspelen moeten betalen over het  “voordeel” dat zij behalen met een kansspel.

2 soorten kansspelen

  • Spelen waarbij de prijswinnaar wordt bepaald door toeval
    De deelnemers hebben in zo’n spel geen doorslaggevende invloed op de uitkomst. Wie geluk heeft, wint. Voorbeelden van deze kansspelen zijn loterijen, bingo, weddenschappen en pokeren. Uitgezonderd zijn levensverzekeringen en premieleningen.
  • Prijsvragen
    Bijvoorbeeld het oplossen van een puzzel of kennisquizzen. Er is geen prijsvraag als de deelnemer een wetenschappelijke of kunstzinnige prestatie levert. Dat geldt ook als de prijswinnaar een prestatie levert waarbij de inzending het algemeen maatschappelijk belang dient, bijvoorbeeld een plan voor verbetering van het milieu.

Wat is geen kansspel voor de belastingdienst?

Als een kleine groep mensen samen een kansspel speelt, is er geen sprake van een kansspel voor de kansspelbelasting. Anderen mogen dan niet meespelen. Hierbij moet u denken aan een gezin of een kleine vriendengroep.

Wat zijn binnenlandse kansspelen?

Kansspelen zijn binnenlands wanneer het kansspel wordt georganiseerd door natuurlijke personen of lichamen die in op de BES eilanden gevestigd zijn. Onder lichamen wordt verstaan verenigingen en andere rechtspersonen, maat- en vennootschappen en doelvermogens.

Wat zijn buitenlandse kansspelen?

Kansspelen zijn buitenlands wanneer het kansspel niet op de BES eilanden wordt georganiseerd, of door een niet op de BES eilanden gevestigd lichaam.