Kansspelbelasting betalen

U betaalt de kansspelbelasting op het moment dat u de aangifte doet.

Organisatoren

De organisator moet de belasting binnen 15 dagen na afloop van de kalendermaand afdragen in het geval van binnenlandse casinospelen. In het geval van binnenlandse loterijen, moet de belasting op de dag dat de prijs ter beschikking wordt gesteld, worden ingehouden door de organisator en binnen 15 dagen na de dag waarop de prijs ter beschikking is gesteld worden afgedragen.

Prijswinnaars

Een prijswinnaar moet de verschuldigde belasting betalen binnen 15 dagen nadathij  de binnenlandse of buitenlandse prijs heeft ontvangen. Het gaat hierbij om prijzen zoals genoemd onder het kopje “prijswinnaar”.

Betalen per bank

Zowel de organisator als de prijswinnaar moet de betaling via de bank verrichten. Hierbij  is het vermelden van het betalingskenmerk van groot belang. Het betalingskenmerk is:

cribnummer/104/datum van ontvangst prijs, bijvoorbeeld  123456789.104.01012015