Aangifte kansspelbelasting

Organisatoren

In het geval van vergunninghouders die casinospelen organiseren op grond van de Wet Hazardspelen I of II, moet de aangifte binnen 15 dagen na afloop van een kalendermaand ingediend zijn.

In geval van vergunninghouders die loterijen organiseren op grond van de Loterijwet BES moet de aangifte binnen 15 dagen na de dag waarop de prijs ter beschikking is gesteld ingediend zijn.

Prijswinnaars

U moet aangifte doen binnen 15 dagen nadat u de prijs heeft ontvangen.
Prijzen zijn alle goederen die waarde in het economisch verkeer hebben en die prijswinnaars van een kansspel ontvangen. Dat kan geld zijn (alle valuta) maar ook andere zaken dan geld, zoals een auto, een bankstel, reizen en dergelijke.

Als u een reis of spullen wint,  is het moeilijk te bepalen over welk bedrag  belasting moet worden betaald. De wet bepaalt dat de waarde in het economisch verkeer doorslaggevend is. Als  u bijvoorbeeld een reis wint, moet er gekeken worden wat de waarde van die reis is in het economisch verkeer. Ofwel: wat kost die reis bij het reisbureau?

Vrijstelling

U hoeft geen kansspelbelasting te betalen als:

  • de waarde van de gewonnen prijs niet meer is dan USD 600;
  • de inleg per kansspel groter of gelijk is aan de gewonnen prijs;
eventuele kosten die u maakt om mee te doen, tellen niet mee als inleg;
  • u bij het winnen van een prijs bij een buitenlands kansspel al een soortgelijke belasting in het buitenland hebt betaald over die prijs. In dit geval moet u nog wel aangifte doen, u verzoekt dan om voorkoming dubbele belasting.

Tarief

Het tarief voor de kansspelbelasting is 10%. Voorbeeld, u wint een auto van USD 20.000, de verschuldigde belasting hierover is USD 20.000 x 10% = USD 2.000.

Aanslag

Indien u geen aangifte doet en de verschuldigde belasting niet afdraagt kan een naheffingsaanslag met boete worden opgelegd.