Wanneer kansspelbelasting?

De kansspelbelasting dient door de organisator of de prijswinnaar betaald te worden. Dit is afhankelijk van het soort kansspel.

Organisatoren

Organiseert u kansspelen, dan moet u kansspelbelasting betalen als u:

  • de organisator van binnenlandse casinospelen bent (ingevolge de Wet hazardspelen BES I of de Wet hazardspelen BES II)
  • de organisator van loterijen bent (ingevolge de Loterijwet BES)

Organisatoren van binnenlandse casinospelen

Als u in Caribisch Nederland bent gevestigd, dan moet u kansspelbelasting betalen over uw opbrengsten van de casinospelen. Casinospelen zijn tafelspelen en automaten (slotmachines of eenarmige bandieten). Prijswinnaars van casinospelen hoeven geen kansspelbelasting te betalen.

Organisator van loterijen

Als u in Caribisch Nederland bent gevestigd, dan moet u kansspelbelasting betalen over de prijzen die u uitkeert op grond van een loterij. Heffing van kansspelbelasting blijft achterwege indien de prijs niet meer dan USD 600 bedraagt. Dit gaat ook op als de inleg per kansspel groter of gelijk is aan de gewonnen prijs.

Waarover betaalt u als organisator belasting?

In het geval van casinospelen betaalt u kansspelbelasting over het verschil tussen de inzetten en de prijzen. Dit kan ertoe leiden dat er een in bepaalde periode meer aan prijzengeld wordt uitgekeerd dan ingelegd. In dat geval is in die periode geen belasting verschuldigd en kunt u het verlies verrekenen met positieve resultaten in de komende periode(n).

In het geval van de vergunninghouder op grond van de Loterijwet BES wordt de belasting over de prijs geheven.

Organisator betaalt kansspelbelasting

De prijswinnaar is de belastingplichtige, maar de organisator van het kansspel houdt de kansspelbelasting in op de bruto prijs en betaalt deze belasting aan de Belastingdienst/CN.

De prijs keert hij netto uit aan de prijswinnaar. De organisator mag de kansspelbelasting ook voor eigen rekening nemen. Dit gebeurt vaak als de prijs niet uit een geldbedrag bestaat, bijvoorbeeld een auto of een reis. De kansspelbelasting die de prijswinnaar ook nu niet zelf betaalt, vormt dan een onderdeel van de prijs.

Wanneer aangifte doen?

U moet aangifte doen binnen 15 dagen nadat de prijs is uitgereikt (ter beschikking gesteld).

Prijzen zijn alle goederen die waarde in het economisch verkeer hebben en die prijswinnaars van een kansspel ontvangen. Dat kan geld zijn (alle valuta) maar ook andere zaken dan geld, zoals een auto, een bankstel, reizen en dergelijke.

Als u een reis of spullen wint,  is het moeilijk te bepalen over welk bedrag  belasting moet worden betaald. De wet bepaalt dat de waarde in het economisch verkeer doorslaggevend is. Als  u bijvoorbeeld een reis wint, moet er gekeken worden wat de waarde van die reis is in het economisch verkeer. Ofwel: wat kost die reis bij het reisbureau?

Tarief

Het tarief voor de kansspelbelasting is 10%.

Aanslag

Indien u geen aangifte doet en de verschuldigde belasting niet afdraagt kan een naheffingsaanslag met boete worden opgelegd.

Betalen

U betaalt de kansspelbelasting op het moment dat u de aangifte doet

Betalen per bank

De betaling dient via de bank verricht te worden, kijk op de pagina betalen en ontvangen voor meer informatie.

Hierbij is het vermelden van het betalingskenmerk van groot belang. Het betalingskenmerk is:

cribnummer/104/datum van ontvangst prijs, bijvoorbeeld 123456789.104.01012015

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de kansspelbelasting als u een naheffingsaanslag kansspelbelasting hebt gekregen waar u het niet mee eens bent.

U moet dan een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst/Caribisch Nederland, binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag. In uw brief moet u de reden van uw bezwaar aangeven. Tevens moet u het CRIB-nummer, jaar en het aanslagnummer in uw brief vermelden.

Stuur het bezwaarschrift naar:

Belastingdienst/Caribisch Nederland

t.a.v.: afdeling kansspelbelasting

Bekijk op de contactpagina de adresgegevens per eiland.