Betalen en ontvangen

Hieronder staat vermeld hoe u uw belasting kunt betalen aan de Belastingdienst Caribisch Nederland. Dit geldt voor alle rijksbelastingen en een aantal eilandelijke belastingen.

De eilandelijke belastingen die door B/CN worden geïnd

Bonaire

 • Grondbelasting
 • Erfpacht
 • Motorrijtuigenbelasting
 • Logeerbelasting
 • Autoverhuurbelasting
 • Factuur
 • Havengelden

Saba

 • Logeergastenbelasting

Hoe kunt u betalen?

B/CN biedt u verschillende manieren om te betalen. U mag de betaalwijze kiezen die u het beste uitkomt:

 • een betalingsopdracht aan uw bank;
 • internet bankieren;

Zie voor alle betalingsmogelijkheden onderstaande flyer.

Het afschrift van uw bankrekening geldt als bewijs van uw betaling.

Wisselkoers

Hieronder vindt u de gemiddelde Euro/US dollarkoers die de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) hanteert. De koers is de douanewaarde die de (Europees) Nederlandse douane hanteert bij in het vrije verkeer brengen van goederen in (Europees) Nederland. De douanewaarde is in Euro’s uitgedrukt en wordt maandelijks vastgesteld.

B/CN rekent de maandkoers om naar Amerikaanse dollars. In een kalenderjaar tellen we de omgerekende maandkoersen op en delen we die door 12 om de Euro/US dollarkoers te bepalen. De douanekoers is te vinden op de volgende link; www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/wisselkoersen/

Kalenderjaar

1 Euro=1 USD

2023 1.0817
2022 1.0585
2021 1.1874
2020 1.1326

2019

2018

1.1219

1.1847

2017

1.1196

2016

1.1090

2015

1.1109

Deze koers is leidend. U kunt ook de dagkoers van uw transactie(s) gebruiken. Hetzelfde geldt voor andere valuta’s. De wisselkoers moet dan wel reëel/aanvaardbaar zijn.

Belangrijk!

Een bank heeft meestal enkele dagen nodig om uw betalingsopdracht te verwerken. Deze verwerkingstijd kan in het weekend of met algemeen erkende feestdagen langer zijn. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat het bedrag op tijd op onze rekening staat.

Bankgegevens

Voor het betalen van belasting kunt u kiezen uit de volgende rekeningnummers. Let daarbij op het eiland waarop de betaling van toepassing is.

Bonaire

Adres: Kaya L.D.Gerharts 12
Kralendijk

Link naar website bank

Kantooruren: 09:00 tot 13:00 
Rekeningnummers: MCB 402.91.708

MCB Bank

B.D.C. 306.388.02 BDC Bank
ORCO 760.100.01.95 ORCO Bank
RBC 84.00000.180.872.99.7 RBC Bank

Saba

Adres: Mathew Levenstone Street z/n
The Bottom
Link naar website bank
Kantooruren: 09:00-13:00
Rekeningnummers: MCB-BCN 810.500.00 MCB Bank
RBC Bank 8600009990006457 RBC Bank

Sint Eustatius

Adres: H.M.Queen Beatrixstraat
Oranjestad
Link naar website bank
Kantooruren: 09:00-13:00
Rekeningnummers: MCB-BCN 820.50.000 MCB Bank

Belangrijk!

Bij betaling op een van genoemde rekeningnummers van de Belastingdienst dient altijd het volgende te vermelden:

 • Betalingskenmerk (bijv. ABB & LB);
 • CRIB nummer;
 • Belastingsoort (bijv. LB/ABB etc.);
 • Periode/tijdvak: (bijv jaar of kwartaal);
 • Aanslagnummer.

BIC codes:

BONAIRE
Banco di Caribe N.V. BIC code: BDCCBQBN
Maduro & Curiel’s Bank (Bonaire) N.V. BIC code: MCBKBQBN
ORCO Bank N.V. BIC code: ORBABQBN
RBC Bank N.V. BIC code: RBTTBQBN
SABA
MCB BIC code: MCBKBQBN
RBC Bank BIC code: RBTTBQSA
SINT EUSTATIUS
MCB BIC code: MCBKBQBN

(niet alle banken hebben een BIC code)

Bankmachtiging

Wilt u gebruik maken van een bankmachtiging voor de uitbetaling van uw belastingteruggaven? Gebruik dan het volgende formulier 'Bankmachtiging uitbetaling belastingteruggaven'.

Heeft u vragen over betalingen, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens onder Contact