Online indienen verzamelloonstaat

Belastingdienst Caribisch Nederland heeft in 2012 een online verzamelloonstaat ontwikkeld. Dit betekent dat werkgevers hun jaarwerk, elektronisch via MijnCN kunnen indienen.

Hoe werkt het?

Alles staat op de website van MijnCN uitgelegd. Van het aanmaken van een account tot het machtigen van iemand. In verschillende animaties worden de verschillende stappen doorlopen. Let op! De optie tot het indienen van de verzamelloonstaat is te vinden onder loonheffingen.

Mededeling voor werkgevers

Sinds 2012 is er een online verzamelloonstaat. Dit betekent dat u geacht wordt om uw verzamelloonstaat elektronisch via MijnCN in te dienen.

Inhoudingsplichtigen ontvangen een brief met een uitnodiging. In deze brief wordt aangegeven dat u verplicht bent om jaarlijks aan de Belastingdienst op te geven wat u in voorgaand jaar betaald heeft aan personen die wel/niet tot u in dienstbetrekking hebben gestaan.

De Belastingdienst streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening.

Heeft u andere vragen over de online indienen verzamelloonstaat?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen en wordt deze niet beantwoord in de instructiefilms? Dan kunt u een e-mail sturen naar de helpdesk van MijnCN via www.mijncn.nl/helpdesk.

De helpdesk op Bonaire is daarnaast telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00 uur en op vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur. De helpdesk is bereikbaar via +599 715-8545.

Meer informatie voor software ontwikkelaars

Verzamelloonstaat BES gegevensset

Verzamelloonstaat BES Toelichting gegevens

Zie ook

MijnCN