Online indienen verzamelloonstaat

Belastingdienst Caribisch Nederland heeft in 2012 een online verzamelloonstaat ontwikkeld. Dit betekent dat werkgevers hun jaarwerk, elektronisch via de website van de Belastingdienst kunnen indienen.

Hoe werkt dat, online indienen?

Allereerst heeft u een account nodig, u kunt dit account aanvragen door een e-mailt te sturen naar:  verzamelloonstaat@belastingdienst-cn.nl  

Heeft u al een account en wilt u ook dit jaar weer online indienen? Ga dan naar: Online indienen verzamelloonstaat

Mededeling voor werkgevers

Sinds 2012 is er een online verzamelloonstaat. Dit betekent dat u geacht wordt om uw verzamelloonstaat elektronisch via de website van de Belastingdienst in te dienen. 


Inhoudingsplichtigen ontvangen een brief met een uitnodiging. In deze brief wordt aangegeven dat u verplicht bent om jaarlijks aan de Belastingdienst op te geven wat u in voorgaand jaar betaald heeft aan personen die wel/niet tot u in dienstbetrekking hebben gestaan.

De Belastingdienst streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening.

Hiervoor hebben wij naar de feedback van onze klanten geluisterd en zijn wij tot de conclusie gekomen dat er een verbeterde versie van onze bestaande portaal moest komen. Op 1 juli 2016 was het zo ver, er is die dag een nieuwe, geoptimaliseerde versie van het portaal gelanceerd. Ook dit jaar zullen wij starten met een volgende optimalistatie van het portaal.

Voor vragen met betrekking tot de verzamelloonstaat en/of uw persoonlijke inloggegevens kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. De Belastingdienst is te bereiken via, telefoon: +599 715 8585 of e-mail: verzamelloonstaat@belastingdienst-cn.nl

Handleiding verzamelloonstaat / User manual online collective wage sheet

Handleiding verzamelloonstaat

User manual online collective wage sheet (English version)

Meer informatie voor software ontwikkelaars

Verzamelloonstaat BES gegevensset

Voorstel mogelijke loonadministratie gegevens export

Verzamelloonstaat BES Toelichting gegevens