Opbrengstbelasting

De opbrengstbelasting heeft tot doel (winst)uitkeringen van lichamen aan rechthebbenden bij een dergelijk lichaam te belasten. Met lichamen worden bedoeld niet-natuurlijke personen, bijvoorbeeld een NV of een stichting.

(Winst-)uitkeringen worden opbrengsten genoemd.

De opbrengstbelasting wordt door het lichaam ingehouden op het moment dat een opbrengst aan een rechthebbende ter beschikking wordt gesteld. Het lichaam draagt de belasting vervolgens af aan de Belastingdienst.

Belastingplichtig

U bent belastingplichtig voor de opbrengstbelasting als u uitkeringen (b.v. dividenden) ontvangt van een lichaam dat in bezit is van een vestigingsplaatsbeschikking en waar u aandelen van bezit of recht heeft in de opbrengst. Het lichaam dat de opbrengst ter beschikking stelt is inhoudingsplichtige en dient de aangifte te doen via MijnCN en de belasting af te dragen.