Opbrengstbelasting betalen

Het lichaam dient de verschuldigde belasting betalen binnen 15 dagen na einde van het tijdvak (kwartaal)waarin de opbrengst ter beschikking is gesteld.

Betalen via de bank

Het lichaam dient de betaling via de bank verrichten, klik hier voor meer informatie over belasting betalen aan de Belastingdienst Caribisch Nederland.

Betalingskenmerk

Het gebruiken van het juiste betalingskenmerk is van groot belang. Deze is als volgt opgebouwd: aaaaaaaaa.103.bb.2.c.901

a= cribnummer
b= laatste twee cijfers van het jaar (bijvoorbeeld 17)
c= kwartaal (bijvoorbeeld 1,2,3 of 4)