Jaarrekening

Een lichaam dat in bezit is van een vestigingsplaatsbeschikking dient jaarlijks binnen negen maanden na afloop van het boekjaar haar jaarrekening in te dienen.

Wat is een jaarrekening en waarom heeft u het nodig?

Veel bedrijven maken een jaarverslag: een rapportage van hun bedrijfsactiviteiten van het afgelopen jaar. De jaarrekening is hier een vast onderdeel van en geeft het financiƫle overzicht van de onderneming. Deze bestaat altijd minimaal uit de balans, resultatenrekening en een toelichting hierop. Hoe groter het bedrijf, des te uitgebreider de jaarrekening zal zijn.

Een eenmanszaak is niet verplicht een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel af te geven. Wel moet er aangifte gedaan worden bij de Belastingdienst. Hiervoor is een balans en resultatenrekening nodig.

Zelf de jaarrekening opstellen, of dit uitbesteden?

De jaarrekening kan veel inzicht bieden in de staat van een bedrijf. Maar om dit inzicht te krijgen, moet de administratie wel kloppen. Daarom moet deze nauwkeurig bijgehouden worden.

Indien een eenmanszaak groeit en de administratie meer tijd vraagt, kan ervoor gekozen worden om de boekhouding door een accountant te laten doen. De accountant kan dan ook de jaarrekening opstellen en indienen bij de Belastingdienst.

Jaarstukken

Een lichaam dat belastingplichtig is voor de opbrengstbelasting dient jaarlijks binnen negen maanden na afloop van het boekjaar haar jaarstukken in te dienen.

Met andere woorden, elk jaar op uiterlijk 30 september dienen de jaarstukken van het jaar daarvoor ingediend te zijn. De stukken moeten bestaan uit een balans, verlies- en winstrekening alsmede een toelichting op deze stukken en dienen opgesteld te zijn volgende de bepaling van artikel 15, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek BES. De Belastingdienst wenst dat er ook een specificatie van de balansposten ABB en Loonheffing per 31/12 verstrekt wordt. Daarnaast wenst de Belastingdienst een opgaaf van het salaris van de directeur grootaandeelhouder, van de meest verdienende werknemer en een opgaaf van de uitgekeerde dividenden. Tevens moeten de jaarstukken ondertekend zijn door de bestuurder van het lichaam.