Aanslag en bezwaar opbrengstbelasting

Indien u geen aangifte doet en de verschuldigde belasting niet (tijdig) afdraagt kan een naheffingsaanslag met boete worden opgelegd. Indien u het niet eens bent met de aanslag kunt u binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag gemotiveerd bezwaar indienen bij de Belastingdienst Caribisch Nederland.

Gemotiveerd bezwaar

Hoe u een bezwaarschrift indient, kunt u lezen op deze pagina.