Vestigingsplaatsbeschikking

Om voor fiscale doeleinden op de BES eilanden gevestigd te zijn dienen de hier feitelijke gevestigde lichamen een vestigingsplaatsbeschikking aan te vragen. Deze eis geldt niet voor Stichtingen en Doelvermogens, zij vallen automatisch onder de BES wetgeving (artikel 5.2) indien ze naar de feitelijke omstandigheden hier gevestigd zijn.

Een lichaam dat hier feitelijk gevestigd is komt in aanmerking voor een vestigingsplaatsbeschikking indien:

1. Het lichaam op jaarbasis een omzet heeft van ten hoogste USD 80.000,- en de bezittingen doorgaans ten hoogste USD 200.000,- bedragen en het lichaam zich niet bezighoudt houdt met:

 • financiële dienstverlening;
 • royaltybetalingen;
 • verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten;
 • directievoering van vennootschappen die statutair of feitelijk in de BES zijn gevestigd;
 • dienstverlening ter zake van het trustbedrijf.

2. De bezittingen van het lichaam doorgaans voor maximaal 50% bestaan uit:

 • beleggingen;
 • deelnemingen;
 • liquiditeiten;
 • activa waarvan het gebruik of gebruiksrecht ter beschikking wordt gesteld aan buiten de BES wonende of gevestigde personen;
 • overige bezittingen ter directe of indirecte financiering van buiten de BES wonende of gevestigde personen.

3. Het lichaam werk biedt aan drie of meer op de BES-eilanden wonende personen. Deze personen zijn voltijds en blijvend in dienst en houden zich bezig met de werkzaamheden rondom de bezittingen genoemd onder 2. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze personen zijn in overeenstemming met de aard en functie van die werkzaamheden. Het lichaam heeft daarnaast voor ten minste 24 maanden een op de BES-eilanden gelegen onroerende zaak ter beschikking  die een waarde heeft van ten minste USD 50.000,-. Dit pand moet zijn ingericht met de gebruikelijk faciliteiten voor de activiteiten die worden uitgevoerd door het lichaam gevestigd op de BES-eilanden.

Daarnaast is nog een uitzondering gemaakt voor:

 • Lichamen die zijn toegelaten tot een handels- en diensten entrepot als bedoeld in Hoofdstuk V van de Douane- en Accijnswet BES

Lichamen die in het bezit zijn van een beschikking van de inspecteur waarin is bepaald dat het lichaam voor 95% deelneemt (bijvoorbeeld 95% van de aandelen bezit) in een lichaam dat:

 • is toegelaten tot een handels- en diensten entrepot als bedoeld in Hoofdstuk V van de Douane- en Accijnswet BES
 • in het bezit is van een vestigingsplaatsbeschikking (zgn. houdstermaatschappijen)