Tarief opbrengstbelasting

Het tarief voor de opbrengstbelasting bedraagt 5% van de opbrengst. Indien het lichaam dat de opbrengst verschuldigd is de belasting voor haar rekening neemt wordt voor het berekenen van de belasting de opbrengst vermenigvuldigd met 100/95.
 

Een rekenvoorbeeld:

Een NV stelt een dividend ter beschikking aan de aandeelhouder van USD 50.000,-

Netto

  • De belasting bedraagt 5% van USD 50.000,- is USD 2.500,-
  • De aandeelhouder ontvangt USD 47.500,-

Bruto

  • De belasting bedraagt 5% van 100/95 X USD 50.000,- is USD 2.631,-
  • De aandeelhouder ontvangt USD 50.000,-