Klacht indienen

Voor iedereen die met de Belastingdienst Caribisch Nederland te maken heeft, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Dit geldt  voor particulieren, bedrijven, stichtingen etc. We komen graag samen met u tot een oplossing.

Wanneer kunt u een klacht indienen?

  • U bent ontevreden over de manier waarop u door de Belastingdienst CN bent behandeld.
  • De klacht gaat over de Belastingdienst of Douane als geheel.
  • De klacht gaat over een bepaalde medewerker.

Wanneer kunt u geen klacht indienen?

Over beslissingen van de Belastingdienst CN waartegen u een bezwaar- of beroepschrift kunt indienen, kunt u geen  klacht indienen. Een voorbeeld hiervan is dat u het niet eens bent met de hoogte van de opgelegde aanslag.

Hoe kunt u een klacht indienen?

  • U kunt het klachtenformulier als pdf hier downloaden, volledig invullen en per post naar ons sturen. Het adres staat op het formulier
  • U kunt een mail of een brief sturen aan de Belastingdienst. Vermeld op de envelop en in het onderwerp “Klacht”.  https://www.belastingdienst-cn.nl/contact
  • In uw mail of brief beschrijft u zo duidelijk mogelijk waar uw klacht over gaat, wát er misging, wanneer dat gebeurde en met wie u hebt gesproken. Het is niet erg als u de naam niet meer weet. Vermeld ook uw naam, adres, telefoonnummer en CRIB nummer.
  • Geef aan of u uw klacht in een gesprek wilt toelichten.

U heeft een klacht ingediend, wat gebeurt er nu?

Uw klacht is belangrijk voor ons. Want wij horen graag hoe wij ons werk nog beter kunnen doen. Wij komen graag samen met u tot een oplossing! U kunt hier in hoofdlijnen lezen wat we met uw klacht doen.