Als u een onderneming start, een vereniging of stichting opricht of een vrij beroep gaat uitoefenen, kunt u te maken krijgen met de heffing van diverse belastingen. Om te kunnen beoordelen welke belastingen u moet betalen, heeft de Belastingdienst informatie van u nodig.

Op het moment dat u zich bij de balie van de het belastingkantoor meldt als nieuwe ondernemer, ontvangt u een handboek en één van de formulieren startende onderneming. Het handboek en de formulieren zijn ook verkrijgbaar bij de Kamer van koophandel. Normaal gesproken ontvangt u deze op het moment dat u uw onderneming bij de Kamer inschrijft. U kunt dit handboek en de formulieren startende onderneming ook downloaden op www.belastingdienst-cn.nl.

In de formulieren worden u diverse vragen gesteld. U wordt bijvoorbeeld gevraagd om uw ondernemersactiviteiten zo uitgebreid mogelijk te beschrijven. Natuurlijk kunt u bij de start van een bedrijf nog niet alles zeker weten. Vul het formulier in op basis van de informatie die u op dat moment beschikbaar hebt, onderteken het en stuur het naar uw belastingkantoor of breng het langs.

Het is de bedoeling dat u de formulieren zo snel mogelijk bij de Belastingdienst ingevuld terugbrengt. Mocht u problemen hebben met het invullen van het formulier, dan kunt u de Belastingdienst vragen om u te helpen bij het invullen ervan. De Belastingdienst beoordeelt vervolgens voor welke belastingen u in de administratie wordt opgenomen. Daarvoor worden in de eerste plaats de gegevens van het ingevulde formulier gebruikt.

Voor de belastingmiddelen waarvoor u belastingplichtig bent, ontvangt u automatisch aangifteformulieren. In sommige gevallen, bijvoorbeeld de ABB en de LB ontvangt u ook nog uitgebreide informatie in de vorm van een handboek.

Als u personeel in dienst neemt: melden bij de Belastingdienst

Neemt u bij de start van uw bedrijf personeel in dienst? Dan meldt u zich met het startersformulier ook meteen bij ons aan als werkgever.

Neemt u niet direct personeel in dienst maar op een later tijdstip? Dan meldt u zich bij ons aan als werkgever voordat u personeel in dienst neemt. De aanmelding doet u met het formulier ‘Aanmelding werkgever’. Dit formulier kunt u downloaden van www.belastingdienst-cn.nl.

Vorige Volgende

Naar boven