Vraag en Antwoord

  • Waarover wordt opbrengstbelasting geheven?
  • Hoe wordt de opbrengstbelasting betaald?

De opbrengstbelasting heeft tot doel (winst)uitkeringen van lichamen aan rechthebbenden bij een dergelijk lichaam te belasten.

Met lichamen worden bedoeld niet-natuurlijke personen, bijvoorbeeld een NV of een stichting. Bij 'Wie is belastingplichtig' is een lijst opgenomen van veel voorkomende lichamen.


Met rechthebbenden worden onder meer aandeelhouders bedoeld. Bij 'Wie is belastingplichtig' staat ook hiervan een overzicht.

(Winst-)uitkeringen worden opbrengsten genoemd.

De opbrengstbelasting wordt ingehouden door het lichaam op het moment dat een opbrengst aan een rechthebbende ter beschikking wordt gesteld. Het lichaam draagt de belasting vervolgens af aan de Belastingdienst.