De loonbelasting zoals die vanaf 1-1-2011 geldt is gebaseerd op de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 die tot en met 31 december 2010 van toepassing was.

Belangrijkste veranderingen zijn de invoering van:

  • één tarief
  • belastingvrije sommen en
  • de gebruikelijk loonregeling voor de directeur groot aandeelhouder (DGA).

Net als voorheen worden samen met de loonbelasting ook premies volksverzekeringen geheven. Door de invoering van de zorgverzekering wordt geen premie AVBZ meer geheven.

Belangrijkste wijziging bij de premieheffing is dat de Belastingdienst nu naast de premies volksverzekeringen ook de premies werknemersverzekeringen heft en int. Dat zijn de algemene ouderdomsverzekering (AOV), de algemene weduwe- en wezenwet (AWW) en de zorgverzekering, die ten laste komen van de werknemer, alsook de premies ziektekostenverzekering (ZV), ongevallenverzekering (OV), de cessantia en het werkgeversdeel van de zorgverzekering. Deze laatste premies komen alle ten laste van de werkgever.

Indien u inhoudingsplichtig bent voor de loonbelasting ontvangt u het Handboek loonbelasting en premies. Hierin worden alle aspecten van de loonbelasting en de premies beschreven. Dit Handboek staat ook op de download-pagina van deze website.