Vanaf 1 januari 2017 geldt een vlak tarief van 30,4% met daarnaast een tarief van 35,4% voor inkomen van USD 274.420 en hoger.

Van belang is dat aftrek van hypotheekrente en de premies voor de aflopende overlijdens-risicoverzekering met betrekking tot een eigen woning niet tegen het tarief van 35,4%, maar alleen tegen het tarief van 30,4% aftrekbaar is. Voor de volksverzekeringen gelden in 2017 de volgende tarieven:

AOV 25% over maximaal USD 30.681,-
AWW 1,3% over maximaal USD 30.681,-
Werknemersdeel zorg 0,5% over maximaal USD 30.681,-

Bij de berekening van de inkomstenbelasting, de premies AOV, AWW en het werknemersdeel van de zorgverzekering mag rekening gehouden worden met de belastingvrije som en de toeslagen daarop. Er gelden de volgende belastingvrije som en toeslagen:

Belastingvrije som USD 11.873,-
Ouderentoeslag USD 1.343,-


* Vanaf 1 Januari 2016 is de kindertoeslag afgeschaft.

Naar boven