Niet of te laat betalen

Bent u niet in staat om uw belastingen in een keer te betalen? Neem dan snel contact op met de Belastingdienst om te kijken of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling.

Wat gebeurt er als u uw aanslag niet betaalt?

Betaalt u uw aanslag niet of niet volledig en is er geen sprake van uitstel of verrekening? Dan nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het openstaande bedrag alsnog betaald wordt. Ook moet u  na de uiterste betaaldatum van de aanslag invorderingsrente (6%) betalen.

U krijgt eerst  een aanmaning. Als u na de aanmaning niet betaalt, wordt een dwangbevel aan u of aan u of uw adres betekend. Het betekenen is de afgifte van een originele akte (een exploot) of een afschrift ervan door de belastingdeurwaarder. Hieraan zijn kosten verbonden.

Betaalt u dan nog niet, dan legt de belastingdeurwaarder beslag op uw bezittingen. Ook aan het leggen van beslag zijn er kosten verbonden.

Vervolgens kan hij uw bezittingen verkopen. De opbrengst van deze verkoop boeken wij af op de belastingschuld.

Het kan gebeuren dat u aansprakelijk gesteld wordt als directeur voor de belastingschuld van het bedrijf.

Wat kunt u doen om invorderingsmaatregelen te voorkomen?

Als u een aanslag niet direct kunt betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Belastingdienst, de afdeling invordering.

U kunt dan  uitstel van betaling aanvragen. Uw verzoek wordt in behandeling genomen en u krijgt  bericht of u hiervoor in aanmerking komt.

Het kan zijn dat u nog een bedrag tegoed hebt, b.v. een belastingteruggaaf over een voorgaand jaar. Dit bedrag kan verrekend worden met een belastingschuld. Als uw teruggaaf hoger is dan uw belastingschuld, krijgt u de rest uiteraard terug.