Kosten

De kosten van de invorderings  maatregelen, zoals het versturen van een aanmaning of een dwangbevel en beslaglegging op – en verkoop van uw eigendommen, zijn voor uw rekening.

Berekening

Deze kosten zijn/worden als volgt berekend:

  1. voor het betekenen van een dwangschrift met bevel tot betaling: USD 40, verhoogd met USD 3 voor elk geheel bedrag van USD 50 waarmee de gevorderde som USD 50 te boven gaat, met een maximum van USD 9333;
  2. voor het ingevolge een wettelijk voorschrift doen van een ander exploot: USD 40;
  3. voor het geven van kwitantie door de met de tenuitvoerlegging van een dwangschrift belaste deurwaarder ter zake van een aan deze gedane betaling ter afwering van een beslaglegging op roerende zaken: USD 20;
  4. voor het ingevolge een wettelijk voorschrift voor »gezien» doen tekenen van een exploot of een ander stuk: USD 4;
  5. voor het aanplakken van een exploot: USD 4;
  6. voor het doen aankondigen van een gedaan exploot in een dagblad: USD 4;
  7. voor het verzenden van een aanmaning tot betaling: USD 8.

Wat moet u betalen als u een aanmaning ontvangt?

Voor een aanmaning brengen wij kosten in rekening. Deze kosten bedragen USD 8. Behalve de belastingschuld en de invorderingsrente betaalt u dus ook aanmaningskosten.

Hoe en wanneer kunt u betalen na ontvangst van een aanmaning?

U moet ervoor zorgen dat uw betaling binnen twee weken na de datum op de aanmaning op onze rekening staat. U kunt via de bank betalen. De bank gegevens vindt u hier terug op onze website.

U kunt sinds september 2018 tevens bij FDXC kosteloos, contant uw aanslag(en) betalen.

U bent het niet eens met de kosten van de aanmaning

Als u het niet eens bent met de kosten van de aanmaning, b.v. doordat uw betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist. Dan raden wij u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Belastingdienst, afdeling invordering 715-8585.

Dwangbevel

Als u de belastingschuld ook na de aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel. Dit wordt door de belastingdeurwaarder aan u of aan uw adres betekend. Een betekend dwangbevel geeft de Belastingdienst het recht om beslag te leggen op uw bezittingen. Ook hieraan zijn kosten verbonden.

Wat moet u betalen als u een dwangbevel ontvangt?

Voor een dwangbevel worden ook kosten in rekening gebracht. Deze komen boven op de belastingschuld, de invorderingsrente en de aanmaningskosten.

U bent het niet eens met de kosten van het dwangbevel

Als u het niet eens bent met de kosten van het dwangbevel, raden wij u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Belastingdienst, afdeling invordering 715-8585.