Als u niet kunt betalen

Kunt u uw schuld aan de Belastingdienst niet op tijd betalen, of niet in 1 keer betalen? Dan kunt u ons vragen om uitstel van betaling of een betalingsregeling.

Hoe vraagt u uitstel van betaling aan?

Om uitstel van betaling te krijgen vult u een verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling in.

De Belastingdienst heeft het door u ingevulde formulier nodig om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling.

Vraagt u uitstel van betaling aan? Dan krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor uitstel van betaling.

Wanneer geen betalingsregeling?

Soms staan wij geen betalingsregeling toe, b.v. als:

  • u al uitstel kreeg in verband met een bezwaar- of beroepsprocedure en u tijdens de procedure genoeg middelen had om te kunnen betalen;
  • een openbare verkoop van uw in beslag genomen zaken is aangekondigd of publicatie van de voorgenomen verkoop niet meer kan worden voorkomen;
  • u geen aangifte hebt gedaan, en dat wel had moeten doen.

Er wordt dan een ambtshalve aanslag opgelegd.
U kunt dan alleen een kort uitstel van betaling krijgen om de ontbrekende aangifte in te dienen;

  • u onjuiste gegevens hebt verstrekt;
  • u voldoende betaalcapaciteit hebt om zonder bezwaar het volledige bedrag te betalen.

Hoe lang kunt u uitstel van betaling krijgen?

Een betalingsregeling mag niet langer duren dan 12 maanden. In bijzondere gevallen kan aan u een langere termijn worden verleend.

Moet u rente betalen als u uitstel van betaling krijgt?

Gedurende het uitstel moet u invorderingsrente (6%) betalen.

Wat kunt u doen als uw verzoek om uitstel van betaling wordt afgewezen?

U kunt schriftelijk in beroep gaan binnen 10 dagen na de datum van de afwijzing. Richt uw beroepschrift aan de directeur van de Belastingdienst en stuur het naar: 

Belastingdienst/Caribisch Nederland
Kaya L.D. Gerharts 12
Kralendijk
Bonaire, C.N.  

Vermeld in uw beroepschrift het kenmerk van de afwijzingsbrief en geef aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing. Zodra uw beroepschrift ontvangen is, krijgt u uitstel totdat hierop is beslist. U ontvangt de beslissing op uw beroepschrift binnen 8 weken nadat u het hebt ingediend.