Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een belasting geheven naar inkomen. U betaalt hier inkomstenbelasting als u op Bonaire, Sint Eustatius of Saba woont (binnenlandse belastingplichtige), of als u hier niet woont , maar binnenlandse bronnen van inkomen heeft  (buitenlandse belastingplichtige).

Afhankelijk van het jaar waarover u aangifte doet voor de inkomstenbelasting, gebruikt u de online aangifte of het aangiftebiljet. Nadat u aangifte hebt gedaan, ontvangt u een aanslag waarin staat hoeveel u terugkrijgt of moet betalen. Hoeveel belasting u precies moet betalen of terugkrijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

De mogelijkheid om online aangifte inkomstenbelasting (IB) te doen.

Ook dit jaar kunt u weer uw aangifte IB online doen. Dit betekent dat u uw aangifte elektronisch via de website van de Belastingdienst kunt indienen. Klik hier om online in te dienen via Mijn Belastingdienst Caribisch Nederland

Vragen over de online aangifte

U kunt altijd onze helpdesk bellen voor aanvullende informatie of ondersteuning. Er zijn per eiland verschillende tijden en speciale telefoonnummers. Hieronder vind u een overzicht.

Bonaire

ma t/m do van 08:00 tot 12:00 en 14:00 tot 16:00

vr van 08:00 tot 12:00
Tel +599 715 8585
Saba
ma t/m do van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00
vr van 09:00 tot 12:00
Tel +599 416 3941 of 416 3942
Sint Eustatius
ma t/m do van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00
vr van 09:00 tot 12:00
Tel +599 318 3325 of 318 3326

Wij vertrouwen erop dat wij met deze online aangifte portal het gebruikersgemak en onze dienstverlening optimaliseren.

Premies volksverzekeringen

Net als voorheen worden samen met de inkomstenbelasting ook premies volksverzekeringen geheven. Het betreft premies voor de algemene ouderdomsverzekering (AOV), algemene weduwe-en wezen wet (AWW) en de premie voor de zorgverzekering. Door de invoering van de zorgverzekering wordt geen premie AVBZ meer geheven.

Vanaf het belastingjaar 2016 is de kindertoeslag afgeschaft. Daarvoor in de plaats is er de kinderbijslag. De kinderbijslaguitkering die u ontvangt is niet belast in de inkomstenbelasting. U dient deze niet aan te geven in de aangifte inkomstenbelasting.