Tarieven en belastingvrije bedragen inkomstenbelasting

Vanaf 1 januari 2024 geldt een vlak tarief van 30,4% met daarnaast een tarief van 35,4% voor inkomen van USD 322.769 en hoger.

Van belang is dat aftrek van hypotheekrente en de premies voor de aflopende overlijdensrisicoverzekering met betrekking tot een eigen woning niet tegen het tarief van 35,4%, maar alleen tegen het tarief van 30,4% aftrekbaar is. Voor de volksverzekeringen gelden in 2024 de volgende tarieven:

AOV

25% over maximaal USD 36.082

AWW

1,3% over maximaal USD 36.082

Werknemersdeel zorg

0,5% over maximaal USD 36.082

Bij de berekening van de inkomstenbelasting, de premies AOV, AWW en het werknemersdeel van de zorgverzekering mag rekening gehouden worden met de belastingvrije som en de toeslagen daarop. Er gelden de volgende belastingvrije som en toeslagen:

Belastingvrije som

USD 20.424

Ouderentoeslag

USD  1.577

Tarieven voorgaande jaren 2019 t/m 2023

Jaar

35,4% tarief IB bij belastbare som van meer dan

Maximum premiegrondslag

Belastingvrije som

Ouderentoeslag

2023 300.810 33.629 17.352 1.470
2022 281.921 31.517 12.198 1.378
2021 290.640 32.493 12.575 1.421
2020 288.333 32.235 12.475 1.410
2019 282.957 31.635 12.242 1.384