Tarieven en belastingvrije bedragen inkomstenbelasting

Vanaf 1 januari 2019 geldt een vlak tarief van 30,4% met daarnaast een tarief van 35,4% voor inkomen van USD 282.957 en hoger.

Van belang is dat aftrek van hypotheekrente en de premies voor de aflopende overlijdensrisicoverzekering met betrekking tot een eigen woning niet tegen het tarief van 35,4%, maar alleen tegen het tarief van 30,4% aftrekbaar is. Voor de volksverzekeringen gelden in 2019 de volgende tarieven:

AOV

25% over maximaal USD 31.635

AWW

1,3% over maximaal USD 31.635

Werknemersdeel zorg

0,5% over maximaal USD 31.635

Bij de berekening van de inkomstenbelasting, de premies AOV, AWW en het werknemersdeel van de zorgverzekering mag rekening gehouden worden met de belastingvrije som en de toeslagen daarop. Er gelden de volgende belastingvrije som en toeslagen:

Belastingvrije som

USD 12.242

Ouderentoeslag

USD  1.384

* Vanaf 1 Januari 2016 is de kindertoeslag afgeschaft.

Tarieven voorgaande jaren 2015 t/m 2018

Jaar

35,4% tarief IB bij belastbare som van meer dan

Maximum premiegrondslag

Belastingvrije som

Ouderentoeslag

2018

275.518

30.804

11.920

1.348

2017

274.420

30.681

11.873

1.343

2016

275.246

30.774

11.908

1.347

2015

274.150

30.652

11.860

1.341

* Vanaf 1 Januari 2016 is de kindertoeslag afgeschaft.