Aangifte inkomstenbelasting doen

Afhankelijk van het jaar waarover u aangifte doet voor de inkomstenbelasting, gebruikt u de online aangifte of het aangiftebiljet. Nadat u aangifte hebt gedaan, ontvangt u een aanslag waarin staat hoeveel u terugkrijgt of moet betalen. Hoeveel belasting u precies moet betalen of terugkrijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dit geldt zowel voor binnenlands als buitenlands belastingplichtigen.

Coronavirus/COVID-19

Noodregeling SZW en looninkomsten

Als uw werkgever u niet (volledig) aan het werk kon houden in verband met het coronavirus, kon hij of zij u onder de noodregeling van SZW brengen. Uw (voormalige) werkgever kreeg dan een tegemoetkoming in de loonkosten voor de uren die zijn of haar personeel niet meer ingezet kon worden. De compensatie werd aan uw werkgever uitbetaald, die dit vervolgens aan u doorbetaalde in de vorm van uw salaris. Deze compensatie moet u, net als reguliere looninkomsten, aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting onder de inkomsten uit arbeid.

Als u op 13 maart 2020 werknemer was, maar vanwege het coronavirus niet meer in dienst werd gehouden, kon u zelf bij SZW een aanvraag doen voor tijdelijke ondersteuning. Om aanspraak te maken moest het bedrijf waar u werkzaam was onder de noodregeling van SZW vallen. U kon aanspraak maken op tachtig procent van uw laatst verdiende loon. Deze uitkering van SZW is belast onder de inkomstenbelasting en dient u aan te geven onder de inkomsten uit arbeid.

Zie hiervoor ook het nieuwsbericht van 4 maart 2021.

Online aangifte

De Belastingdienst Caribisch Nederland biedt de mogelijkheid om online aangifte inkomstenbelasting (IB) te doen.

U kunt dit jaar ook uw aangifte IB online doen. Dit betekent dat u uw aangifte elektronisch via de website van de Belastingdienst kunt indienen. Klik hier om online aangifte te doen via Mijn Belastingdienst Caribisch Nederland.

Heeft u vragen over de online aangifte?

Dan kunt u onze helpdesk bellen voor ondertsteuning. Hieronder vindt u de tijden waarop deze bereikbaar is en het specifieke telefoonnummer.

Bonaire
Bereikbaar

maandag tot en met donderdag 08:00 tot 12:00 & 14:00 tot 17:00

vrijdag 08:00 tot 12:00
Tel +599 715 8585
Saba
Bereikbaar maandag tot en met donderdag 09:00 tot 12:00 & 14:00 tot 17:00
vrijdag 09:00 tot 12:00
Tel +599 416 3941 / +599 416 3942
Sint Eustatius
Bereikbaar maandag tot en met donderdag 09:00 tot 12:00 & 14:00 tot 17:00
vrijdag 09:00 tot 12:00
Tel +599 318 3325 / +599 318 3326

Wij vertrouwen erop dat wij met deze online aangifte portal het gebruikersgemak en onze dienstverlening optimaliseren.

Tot wanneer kunt u aangifte doen?

Na ontvangst van de uitnodiging heeft u 2 maanden de tijd om de aangifte in te dienen. Er bestaat ook een mogelijkheid om uitstel aan te vragen voor het indienen van de aangifte. Dit moet u in ieder geval doen voor het verstrijken van de datum waarop u de aangifte moet indienen.

Download hier een toelichting in het Nederlands, Engels of Papiamentu.

Wat gebeurt er nadat u uw aangifte heeft ingediend?

Nadat u aangifte heeft gedaan, heeft de Belastingdienst drie jaar de tijd de aangifte af te handelen en een aanslag op te leggen. De termijn van drie jaar begint op 1 januari na afloop van een kalenderjaar.

Als u vragen heeft helpt de Belastingdienst u bij het doen van aangifte. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het geven van hulp bij het invullen van de aangifte. De hulp bij aangifte is bedoeld voor particulieren. Ondernemers moeten zich wenden tot een belastingadviseur. De voorwaarden om in aanmerking te komen en verdere inlichtingen hieromtrent kunt u altijd opvragen bij de Belastingdienst.

Indien u niet op tijd aangifte doet of helemaal geen aangifte doet, kan een verzuimboete worden opgelegd. Als u geen aangifte heeft ingediend, zal de aanslag ambtshalve worden opgelegd. Daarbij wordt de hoogte van uw inkomen in alle redelijkheid geschat, mede aan de hand van gegevens die ter beschikking staan.

Heeft u geen aangifte ontvangen, maar denkt u dat u wel belasting verschuldigd bent of dat u recht hebt op een teruggave, dan moet u een aangiftebiljet aanvragen. Als u belasting verschuldigd bent, dient u uiterlijk 15 juli na afloop van het jaar waarover u belasting moet betalen een aangiftebiljet aan te vragen. U kunt ook een aangiftebiljet downloaden van de website en op tijd indienen.

Wisselkoersen

Hieronder vindt u de gemiddelde Euro/US dollarkoers die de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) hanteert. De koers is de douanewaarde die de (Europees) Nederlandse douane hanteert bij in het vrije verkeer brengen van goederen in (Europees) Nederland. De douanewaarde is in Euro’s uitgedrukt en wordt maandelijks vastgesteld.

B/CN rekent de maandkoers om naar Amerikaanse dollars. In een kalenderjaar tellen we de omgerekende maandkoersen op en delen we die door 12 om de Euro/US dollarkoers te bepalen. De douanekoers is te vinden op de volgende link; www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/wisselkoersen/

Kalenderjaar

1 Euro=1 USD

2023 1.0817
2022 1.0585
2021 1.1874
2020 1.1326

2019

2018

1.1219

1.1847

2017

1.1196

2016

1.1090

2015

1.1109

Deze koers is leidend. U kunt ook de dagkoers van uw transactie(s) gebruiken. Hetzelfde geldt voor andere valuta’s. De wisselkoers moet dan wel reëel/aanvaardbaar zijn.