Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag

Bij de kinderopvangtoeslag is in het verleden veel niet goed gegaan. De kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders is onterecht stopgezet. Sinds 2020 is de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) bezig met herstellen van dat wat niet goed is gegaan bij gedupeerde ouders.

De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) biedt financieel herstel

UHT voert de herbeoordelingen uit van ouders die mogelijk gedupeerd zijn door de wijze waarop is omgegaan met de terugvordering van de kinderopvangtoeslag tussen 2005 en 2019. Wanneer u als gedupeerde wordt aangemerkt, komt u in aanmerking voor financieel herstel.

Brede ondersteuning aan gedupeerde ouders door BCN

Gedupeerde ouders en hun gezinnen hebben mogelijk ook andere gevolgen ondervonden van de terugvordering van de kinderopvangtoeslag. Het ondersteuningsteam van BCN biedt gedupeerde ouders brede ondersteuning op de 5 leefgebieden (financiën, zorg, wonen, werk en gezin) wanneer zij dit wensen. Maaike Umbelino – van Sleen kijkt samen met de ouder wat nodig is voor hen en het gezin. Zo helpt zij bij het verkrijgen van overzicht, het inschakelen van hulp en uitleg van brieven en regelingen van de Belastingdienst/UHT.

Maaike Umbelino - van Sleen
Maaike Umbelino-van Sleen

Telefoon: +599 790 61 02

Maaike Umbelino; ‘De gedupeerde ouders die ik hier heb gesproken hebben enorme veerkracht. Alles achter je laten vanuit een stressvolle situatie in Nederland vergt moed. Het is niet altijd makkelijk om vanuit Nederland komend, te zorgen dat alle gezinsleden hun draai vinden en een nieuw bestaan met je gezin op te bouwen. Ik vind het fijn om te zien dat we de ouders een steun in de rug kunnen geven.’

In contact komen met het ondersteuningsteam voor Caribisch Nederland

Wanneer u gedupeerd bent door gevolgen van de kinderopvangtoeslag vraagt UHT of uw gegevens doorgestuurd mogen worden aan het ondersteuningsteam voor Caribisch Nederland. Wanneer u toestemming geeft, neemt Maaike hierna contact met u op voor een gesprek hoe het met u en uw gezin gaat. Gebruik maken van de brede ondersteuning is een vrije keuze van de ouder.

Nu geen behoefte aan brede ondersteuning, maar later wel?

Dat kan. Wanneer u eerder bij UHT heeft aangegeven dat u nu geen behoefte heeft aan brede ondersteuning en later mogelijk wel, dan kunt u aangeven bij UHT dat uw gegevens gedeeld mogen worden met het ondersteuningsteam van BCN. Hierna neemt Maaike Umbelino – van Sleen contact met u op en bespreekt met u wat nodig is in uw situatie.

Aanmelden voor herstel

Sommige gedupeerde ouders die nu in Caribisch Nederland wonen hebben zich nog niet aangemeld bij UHT. Deze ouders kunnen zich aanmelden bij UHT als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • ze hebben kinderopvangtoeslag gekregen toen ze in Nederland woonden;
  • deze kinderopvangtoeslag is stopgezet tussen 2005 en 2019 en de ouder weet niet waarom;
  • de ouder heeft hierover nog geen contact gehad met UHT.

Voldoet een ouder aan deze voorwaarden? Dan kan de ouder zich aanmelden bij UHT. UHT kijkt dan of de ouder in aanmerking komt voor herstel.

Meer informatie

Toeslagen Herstel - website voor gedupeerde ouders (belastingdienst.nl)