Immigreren / emigreren

Het komt regelmatig voor dat mensen vanuit de BES-eilanden elders gaan wonen, of dat mensen vanuit het buitenland zich vestigen op een van de BES-eilanden. Voor de inkomstenbelasting zijn dit belangrijke gebeurtenissen.

Vertrek uit Caribisch Nederland

Als u vertrekt vanuit een van de BES-eilanden naar een ander land moet u voor uw vertrek aangifte doen voor de inkomstenbelasting over het lopende jaar en de daaraan voorafgaande jaren voor zover dat nog niet is gedaan. De aangiftebiljetten kunt u krijgen bij de Belastingdienst. Ook kunt u de aangifte(n) downloaden van de website. De Belastingdienst/Caribisch Nederland zal de nog openstaande aangiften met voorrang afhandelen.

Verhuizen naar Caribisch Nederland

Als u zich vestigt op een van de BES-eilanden en u weet of vermoedt dat u inkomstenbelasting verschuldigd bent of kan zijn, bent u verplicht een aangiftebiljet aan te vragen. U moet dat doen uiterlijk op 15 juli van het kalenderjaar na aankomst op de BES-eilanden. Eerder mag natuurlijk altijd.

De Belastingdienst kan aan iedereen een aangiftebiljet uitreiken, waarvan zij vermoedt dat hij/zij belasting is verschuldigd.