Aangifte formulier M

Als u vanuit Nederland naar een ander land verhuist, is er meestal sprake van emigratie. Emigratie heeft gevolgen voor de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen die u moet betalen. U kunt hier lezen wat de gevolgen zijn van emigreren en wat u moet doen.

M-formulier

Over het jaar waarin u verhuist vanuit Europees Nederland naar een ander Caribisch Nederland, kunt u geen digitale aangifte doen. In dat jaar kunt u alleen aangifte doen met het aangifteformulier M, deze kun je hier aanvragen.

Als u geen M-formulier van de Belastingdienst hebt ontvangen en u wilt over een of meerdere jaren tussen 2013 en 2016 aangifte doen, dan kunt u het M-formulier telefonisch aanvragen bij de BelastingTelefoon Buitenland.