Kansspelbelasting particulieren

Kansspelbelasting is een belasting die organisatoren en winnaars van kansspelen moeten betalen over het  “voordeel” dat zij behalen met een kansspel. Dit dient gedaan te worden aan de hand van de aangifte kansspelbelasting

Er zijn 2 soorten kansspelen

  • Spelen waarbij de prijswinnaar wordt bepaald door toeval
    De deelnemers hebben in zo’n spel geen doorslaggevende invloed op de uitkomst. Wie geluk heeft, wint. Voorbeelden van deze kansspelen zijn loterijen, bingo, weddenschappen en pokeren. Uitgezonderd zijn levensverzekeringen en premieleningen.
  • Prijsvragen
    Bijvoorbeeld het oplossen van een puzzel of kennisquizzen. Er is geen prijsvraag als de deelnemer een wetenschappelijke of kunstzinnige prestatie levert. Dat geldt ook als de prijswinnaar een prestatie levert waarbij de inzending het algemeen maatschappelijk belang dient, bijvoorbeeld een plan voor verbetering van het milieu.

Als een kleine groep mensen samen een kansspel speelt, is er geen sprake van een kansspel voor de kansspelbelasting. Anderen mogen dan niet meespelen. Hierbij moet u denken aan een gezin of een kleine vriendengroep.

U moet kansspelbelasting betalen als u prijswinnaar bent van binnenlandse kansspelen die geen casinospelen zijn en niet vallen onder de Loterijwet BES (bijvoorbeeld Fundashon Wega di Number Boneiru), prijswinnaar bent van buitenlandse (internet)kansspelen of prijswinnaar bent van andere campagnes en prijsvragen bijvoorbeeld:

  • Lotingen en campagnes waarbij bijvoorbeeld auto’s, telefoons, contant geld en vakanties kunnen worden gewonnen
  • Weddenschappen

Binnenlandse kansspelen

Kansspelen zijn binnenlands wanneer het kansspel wordt georganiseerd door natuurlijke personen of lichamen die op de BES eilanden gevestigd  zijn. Onder lichamen wordt verstaan verenigingen en andere rechtspersonen, maat- en vennootschappen en doelvermogens.

Buitenlandse kansspelen

Kansspelen zijn buitenlands wanneer het kansspel niet op de BES eilanden wordt georganiseerd, of door een niet op de BES eilanden gevestigd lichaam. Voorbeelden van buitenlandse kansspelen zijn Landsloterij (biyechi), Staatslotterij, online prijzen etc.

Tarief

Het tarief voor de kansspelbelasting is 10%.