Kansspelbelasting betalen particulieren

U betaalt de kansspelbelasting op het moment dat u de aangifte doet.

Prijswinnaars

Een prijswinnaar moet de verschuldigde belasting betalen binnen 15 dagen nadat hij  de binnenlandse of buitenlandse prijs heeft ontvangen. Het gaat hierbij om prijzen zoals genoemd onder het kopje “prijswinnaar”. 

Betalen per bank

De betaling dient via de bank verricht te worden. Hierbij  is het vermelden van het betalingskenmerk van groot belang. Het betalingskenmerk is: cribnummer/104/datum van ontvangst prijs, bijvoorbeeld  123456789.104.01012015