Met ingang van 1 januari 2016 is de inkomstenbelasting op enkele punten gewijzigd.


Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een belasting geheven naar het inkomen. U betaalt hier inkomstenbelasting als u op Bonaire, Sint Eustatius of Saba woont (binnenlandse belastingplichtige), of als u hier niet woont , maar binnenlandse bronnen van inkomen heeft  (buitenlandse belastingplichtige).

Afhankelijk van het jaar waarover u aangifte doet voor de inkomstenbelasting, gebruikt u de online aangifte of het aangiftebiljet. Nadat u aangifte hebt gedaan, ontvangt u een aanslag waarin staat hoeveel u terugkrijgt of moet betalen. Hoeveel belasting u precies moet betalen of terugkrijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

De belangerijkste veranderingen zijn:
Vanaf het belastingjaar 2016 is de kindertoeslag afgeschaft.
Daarvoor in de plaats is kinderbijslag gekomen.
De uitkering kinderbijslag is niet belast in de inkomstenbelasting.

Net als voorheen worden samen met de inkomstenbelasting ook premies volksverzekeringen  geheven. Het betreft premies voor de algemene ouderdomsverzekering (AOV), algemene weduwe-en wezenwet (AWW) en de premie voor de zorgverzekering. Door de invoering van de zorgverzekering wordt geen premie AVBZ meer geheven.


Wat is er veranderd in 2016?

Vanaf het belastingjaar 2016 is de kindertoeslag afgeschaft. Daarvoor in de plaats is er de kinderbijslag.
De kinderbijslag-uitkering die u ontvangt is niet belast in de inkomstenbelasting. U dient deze niet aan te geven in de aangifte inkomstenbelasting.