Accijnzen

Bij de invoer (en uitslag) van accijnsgoederen moet accijns worden betaald. Op Bonaire geldt dit voor alle accijnsgoederen. Op Saba en Sint Eustatius geldt dit uitsluitend voor benzine die wordt ingevoerd (of uitgeslagen).

Accijnsgoederen zijn:

  • benzine;
  • bier;
  • wijn;
  • overige alcoholhoudende producten;
  • sigaretten;
  • sigaren en cigarillo’s;
  • rooktabak;

Een precieze omschrijving van deze goederen is opgenomen in de Douane en Accijnswet BES, Hoofdstuk IV, Titel 2.