Opslag accijnsgoederen

Wanneer accijnsgoederen op Bonaire, Saba of Sint Eustatius worden ingevoerd ontstaat direct een verplichting tot betaling van accijns. Deze verplichting kan echter worden opgeschort door de goederen na het binnenbrengen over te brengen naar  een accijnsgoederenplaats (AGP). Hiervoor wordt een speciaal document (een vervoersopdracht) gebruikt. De ABB (Algemene Bestedingsbelasting) moet bij het invoeren wel al worden voldaan.

Uitslag van in een AGP opgeslagen goederen

Verlaten de accijnsgoederen de AGP (de opslagruimte) met bestemming verbruik in het binnenland (de wettelijke term hiervoor is uitslag) dan ontstaat de verplichting tot betalen van accijns. Hierbij geldt hetzelfde als bij de invoer, namelijk dat op Bonaire de uitslag van alle accijnsgoederen is belast met een accijns. Voor Saba en Sint Eustatius geldt dat uitsluitend de uitslag van benzine is belast met accijns.

In sommige gevallen kan bij uitslag een accijnsvrijstelling van toepassing zijn. De accijnsvrijstellingen zijn opgenomen in hoofdstuk IV, Titel 5, van de Douane en accijnswet BES.

Wanneer in een AGP opgeslagen goederen worden overgebracht naar bijvoorbeeld:

dan wordt dit niet als uitslag aangemerkt en is geen accijns verschuldigd.