Douane-entrepot of handels- en dienstenentrepot (HDE)

De douanebestemming douane-entrepot en handels- en dienstenentrepot is in het onderdeel opslag van goederen beschreven.

Welke douaneaangifte moet ik indienen om aan goederen de douanebestemming douane-entrepot of handels- en dienstenentrepot te geven?

Als goederen na het binnenbrengen bestemd zijn om te worden overgebracht naar een douane-entrepot of een handels- en dienstenentrepot, dan dient u bij de Douane een aangifte in tot overbrengen naar een douane-entrepot danwel een handels- en dienstenentrepot.

Deze aangifte wordt ook ingediend indien sprake is van goederenverkeer tussen douane-entrepots onderling, tussen handels- en dienstenentrepots onderling en tussen douane-entrepots en handels- en dienstenentrepots.
Let op: deze opslagfaciliteiten moeten zich op hetzelfde eiland bevinden.

Voorbeeld: een zending van 150 dozen kleding ligt opgeslagen in het douane-entrepot van beheerder X op Sint Eustatius. De zending is bestemd om te worden overgebracht naar ondernemer Y die gevestigd is in het handels- en dienstentrepot (HDE) Z. op Sint Eustatius. In dat geval wordt bij de Douane een douaneaangifte tot het overbrengen van deze zending naar HDE Z ingediend. De geadresseerde in de aangifte is Y. Nadat de Douane de aangifte heeft behandeld en toestemming tot uitslag uit het douane-entrepot van beheerder X heeft verleend, kan het overbrengen van de zending kleding plaatsvinden. Voor de inslag van de kleding in HDE Z. is overigens ook toestemming van de Douane nodig.

Welke bijzonderheden gelden bij het transport van goederen wanneer daaraan de douanebestemming douane-entrepot of handels- en dienstenentrepot (HDE) is gegeven?

De volgende bijzonderheden zijn van toepassing:

  • Douane Caribisch Nederland zal bepalen of het vervoer naar het douane-entrepot of HDE open of gesloten zal moeten plaatsvinden. ‘Gesloten’ wil zeggen dat het vervoer over land onder een douaneverzegeling moet plaatsvinden. Hiermee wordt gedurende het transport de identiteit van het goed verzekerd. Als regel zal gelden dat indien sprake is van een open entrepot, het vervoer naar dat entrepot open zal kunnen plaatsvinden.
  • Het vervoer moet rechtstreeks, zonder onderbreking, plaatsvinden;
  • Er moet een borg zijn gesteld voor verschuldigde invoerbelastingen indien de goederen, in tegenstelling tot de ingediende aangifte, toch een invoerbestemming krijgen;
  • Er is sprake van een ‘te zuiveren’ document (op de aangifte wordt een document afgegeven). Dit betekent dat Douane Caribisch Nederland de zending zowel fysiek als administratief nauwlettend volgt opdat de goederen ook werkelijk de opgegeven douanebestemming volgen.

Op welke wijze weet de Douane dat ik aanspraak maak op de bestemming douane-entrepot en handels- en dienstenentrepot?

Dat u aanspraak maakt op deze douanebestemming blijkt uit de codes die u heeft ingevuld in de vakken 1 en 37 van uw douaneaangifte. Deze codes vindt u in de Handleiding Enig document.