Invoer, doorvoer en uitvoer

In dit onderdeel worden de douaneprocessen beschreven. Doel van de beschrijvingen is u over het betreffende proces op hoofdlijnen te informeren. Voor detailinformatie kunt u de wetgeving raadplegen of contact opnemen met Douane Caribisch Nederland.