Douane Caribisch Nederland

Douane Caribisch Nederland oefent binnen Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) permanent toezicht uit op:

  • de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen;
  • de binnenlandse vervaardiging, opslag en uitslag van accijnsgoederen.

De in- uit- en doorvoer van goederen

Het toezicht van Douane Caribisch Nederland bij de in- uit- en doorvoer van goederen bestaat uit twee onderdelen. Dit zijn:

  • fiscale bepalingen;
  • niet-fiscale bepalingen.

Fiscale bepalingen

De fiscale bepalingen hebben betrekking op de heffing belastingen. Wanneer goederen in Caribisch Nederland worden ingevoerd om te worden gebruikt of verbruikt, moeten invoerbelastingen worden betaald (link naar invoerbelastingen), tenzij vrijstelling van betaling van deze invoerbelastingen kan worden verleend.

Douane Caribisch Nederland controleert bij het invoeren van goederen (dit kan definitief danwel tijdelijk zijn) of:

  • de vereiste douaneaangifte wordt gedaan;
  • het juiste bedrag aan verschuldigde invoerbelasting wordt betaald;
  • terecht aanspraak wordt gemaakt op een vrijstelling van invoerbelasting;
  • de aan de vrijstelling verbonden voorwaarden worden nageleefd.

Wanneer goederen in Caribisch Nederland worden aangebracht maar niet bestemd zijn om hier te worden gebruikt of verbruikt, ziet Douane Caribisch Nederland er op toe dat de opslag- en doorvoerformaliteiten juist worden toegepast.

De fiscale bepalingen zijn met name gebaseerd op de Douane- en accijnswet BES en de Belastingwet BES.

De niet-fiscale bepalingen (VGEM)

De niet-fiscale bepalingen vormen eveneens een belangrijk aandachtsgebied van Douane Caribisch Nederland. Op basis van deze wetgeving is de in- uit- en doorvoer van bepaalde goederen verboden of aan bijzondere voorschriften onderhevig. Deze wetgeving is van belang om de samenleving te beschermen tegen goederen die de veiligheid en gezondheid van mens, dier en flora kunnen bedreigen. Alle bepalingen op dit terrein hebben een bepaalde achtergrond. Deze achtergrond is het dienen van de Veiligheid, Gezondheid, Economie, en Milieu (kortweg VGEM) van Caribisch Nederland.

Meer informatie over de niet-fiscale bepalingen vindt u op deze website bij het onderdeel ‘VGEM’.

De binnenlandse vervaardiging, opslag- en uitslag van accijnsgoederen

De binnenlandse vervaardiging en het hebben van accijnsgoederen is in Caribisch Nederland aan voorschriften gebonden. Doel hierbij is om ook in het binnenland te komen tot een juiste heffing van accijnzen. Deze voorschriften zijn met name opgenomen in de Douane- en accijnswet BES.

Douane Caribisch Nederland ziet er op toe dat, naast de heffing van accijns bij het invoeren van goederen, ook de bepalingen bij de binnenlandse accijnsheffing worden nageleefd.