Douane licht proces bij het vrijmaken van containers en goederen toe

Er komen regelmatig vragen binnen bij de Douane CN over het proces van vrijgeven van containers en goederen die het eiland binnenkomen. Hieronder leggen wij uit wat de procedure is van het binnenkomen van de container in de haven tot het vrijgeven van de container/goederen door de Douane.

Gebouw Belastingdienst Caribisch Nederland

Na aankomst in de haven worden de containers en goederen ingeklaard en gelost. Ze worden dan opgeslagen in een tijdelijke opslag in afwachting van een douanebestemming.

Alle binnenkomende containers  worden door de Douane verzegeld en kunnen hierna naar de plaats van de belanghebbende/het bedrijf worden gereden. De belanghebbende moet aangifte doen via Asycuda World, het geautomatiseerde systeem van de Douane. Vervolgens moeten de verschuldigde ABB bij invoer en Accijns, die met de  aangifte samenhangen, betaald worden.

De importeur krijgt automatisch bericht via Asycuda dat zijn container/goederen worden vrijgegeven of gecontroleerd. In het laatste geval neemt hij contact op met de Douane om een  afspraak te maken. Tussen het aanmelden voor een afspraak voor fysieke controle van de container en het moment waarop de container wordt vrijgemaakt zit maximaal 5 werkdagen. Fysieke controle vindt in principe alleen plaats op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16:00 uur . Voor fysieke controle  van bederfelijke goederen (zoals groente, fruit, bloemen) kan een uitzondering gemaakt worden, waardoor het proces sneller verloopt. De meeste containers/goederen worden na aangifte en betaling direct vrijgegeven. Als de aangifte echter niet tijdig is ontvangen of betaald, of de Douane detecteert een risico, dan kan dit proces langer duren.

In dit proces is dus een rol weggelegd voor zowel de importeur als de Douane. Hoe eerder alle douaneformaliteiten zijn voldaan , hoe sneller de containers worden vrijgemaakt. De Douane CN doet haar uiterste best om het proces zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.