Uitklaring

Schepen, vliegtuigen en hun lading moeten door de Douane worden uitgeklaard als zij Bonaire, Saba, of Sint Eustatius verlaten. Met de uitklaring wordt vastgesteld of de kapitein of gezagvoerder heeft voldaan aan alle douaneverplichtingen in verband met het vertrek van het schip of vliegtuig en lading.

Nadat is vastgesteld dat aan alle douaneverplichtingen is voldaan, ontvangt de kapitein of gezagvoerder toestemming tot vertrek van het schip of vliegtuig. De uitklaring wordt binnen de douaneprocessen ook wel het sluitstuk van het douanetoezicht genoemd.

Uitklaren van een schip

Om een schip en lading uit te klaren levert u bij Douane Caribisch Nederland in:

 • een Verklaring tot uitklaring;
 • de daarbij behorende vrachtlijsten of goederenmanifesten;
 • de daarbij behorende vrachtbrieven (Bill of ladings).

De inlevering van deze documentatie vindt plaats bij het Douanekantoor in de haven van het eiland van vertrek.

Uitklaren van een vliegtuig

Om een vliegtuig en lading uit te klaren levert u bij Douane Caribisch Nederland in:

 • een Verklaring tot uitklaring;
 • een luchtvaartmanifest.

De inlevering van deze documentatie vindt plaats bij het Douanekantoor op de luchthaven van het eiland van vertrek.

Welke informatie is in de Verklaring tot uitklaring opgenomen?

Uit de ingeleverde Verklaring tot uitklaring zal, naast informatie over het schip of vliegtuig zelf, moeten blijken dat voor de meegevoerde lading juiste douaneaangiften zijn ingediend. Deze aangiften hebben betrekking op:

 • goederen waarvoor een aangifte ten uitvoer is ingediend;
 • goederen waarvoor een aangifte ten doorvoer is ingediend;
 • goederen waarvoor een aangifte voor doorgaand vervoer is ingediend.

Met de Verklaring tot uitklaring wordt tot uitdrukking gebracht dat met het genoemde schip of vliegtuig de vermelde goederen buiten het grondgebied van Bonaire, Saba, of Sint Eustatius zullen worden gebracht. Dit buiten het grondgebied brengen wordt ook wel het uitgaan van de goederen genoemd.

Door het uitgaan van de goederen worden tevens zuiveringsplichtige documenten gezuiverd. Het zuiveren wil zeggen dat voor de Douane is aangetoond dat de goederen het eiland hebben verlaten. Documenten afgegeven op aangiften ten doorvoer en doorgaand vervoer zijn voorbeelden van zuiveringsplichtige documenten.

Wat is het verschil tussen een Verklaring tot uitklaring en de Akte van uitklaring?

Wanneer de ingeleverde Verklaring tot uitklaring aan de gestelde eisen voldoet geeft Douane Caribisch Nederland daarop een Akte van uitklaring af. Door het registreren en de daarbij behorende administratieve handelingen wordt de Verklaring tot uitklaring ‘verheven’ tot een Akte van uitklaring.

De Akte van uitklaring zuivert eventueel ook Akten van inklaring met doorvoerlijsten die zien op goederen die in het schip of vliegtuig aanwezig waren op het moment dat het op Bonaire, Saba of Sint Eustatius arriveerde en nu uitgaan.

Wanneer wordt de vertrekpas afgegeven?

Als Douane Caribisch Nederland heeft vastgesteld dat voor alle op het schip of in het vliegtuig aanwezige lading de juiste douanedocumentatie is ingeleverd, wordt toestemming tot vertrek verleend. Deze toestemming wordt verleend in de vorm van afgifte van een Vertrekpas.
 

Moet ieder schip of vliegtuig worden uitgeklaard?

Nee, schepen en vliegtuigen die van de verplichting tot inklaring zijn vrijgesteld, zijn ook vrijgesteld van de verplichting tot uitklaring. Bij de uitklaring geldt als voorwaarde dat met betrekking tot meegevoerde lading of provisie en dergelijke geen douaneformaliteiten hoeven te worden verricht.

Voorbeeld: een van uitklaring vrijgesteld visserschip neemt goederen mee die zij zal afleveren buiten Bonaire, Saba, of Sint Eustatius. Voor deze goederen moet een aangifte ten uitvoer worden ingediend, wat een douaneformaliteit is. In dat geval is het vissersschip niet vrijgesteld van de uitklaringsverplichting.

Is een schip of vliegtuig vrijgesteld van de uitklaringsverplichting, dan is ook de afgifte van een vertrekpas niet nodig.

Mijn schip of vliegtuig is vrijgesteld van de uitklaringsverplichting. Toch wil ik een vertrekpas ontvangen. Kan dat?

Soms verlangt een land bij aankomst van een schip of vliegtuig een bewijs van de Douane van de haven/luchthaven van vertrek dat aldaar aan alle vertrekformaliteiten is voldaan. Daarom wordt zonodig, indien de kapitein of gezagvoerder dit wenst, een duplicaat-vertrekpas afgegeven

Welke schepen en vliegtuigen zijn van de verplichting tot inklaring vrijgesteld?

De volgende schepen en vliegtuigen zijn, onder voorwaarden, van inklaring vrijgesteld:

 • a. oorlogsschepen en militaire luchtvaartuigen;
 • b. pleziervaartuigen en sportvliegtuigen;
 • c. visserschepen, die van de visvangst terugkomen en zijn voorzien van een aanduiding omtrent de haven waar zij thuishoren;
 • d. sleepboten;
 • e. vaartuigen voor het verrichten van loodsdiensten;
 • f. reddingsboten;
 • g. schepen en luchtvaartuigen van de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten evenals voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Door deze vrijstelling zijn deze schepen en vliegtuigen in beginsel ook vrijgesteld van de verplichting tot uitklaring.