Opslag van goederen

In de internationale handel kan het gewenst zijn om goederen niet direct in te voeren (in het vrije verkeer te brengen). Douane Caribisch Nederland biedt daarom de mogelijkheid de goederen die onder douanetoezicht staan, in opslaglocaties op te slaan. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in:

Zolang de goederen zich onder een van de hiervoor genoemde opslagstelsels bevinden betaalt u geen invoerbelastingen.

De opslag in een accijnsgoederenplaats (AGP) wordt bij de accijnsbepalingen uitgelegd.

Heeft u interesse in het vestigen van een RTO, douane-entrepot, of HDE, neem dan contact op met Douane Caribisch Nederland, team Klantbehandeling (zie voor gegevens contact).