Invoer met opslag in een accijnsgoederenplaats (AGP)

Door middel van een aangifte voor de douanebestemming invoer met opslag in een accijnsgoederenplaats (AGP) worden accijnsgoederen in Caribisch Nederland ingevoerd. U betaalt alleen de wegens invoer verschuldigde ABB. Aansluitend op die invoer worden de goederen naar een AGP overgebracht. Zolang de goederen zich in de AGP bevinden is de accijns niet verschuldigd.

Mijn invoeraangifte is afgewikkeld. Moet ik nog andere douaneformaliteiten verrichten om de goederen naar de AGP te mogen vervoeren?

Het overbrengen naar en opslaan van de accijnsgoederen in het AGP vindt plaats met gebruikmaking van een vervoersopdracht. De vervoersopdracht wordt opgemaakt door de vergunninghouder van de AGP. Op de vervoersopdracht heeft de vergunninghouder een verklaring gesteld dat:

  • de goederen naar zijn AGP zullen worden overgebracht;
  • daarin worden opgeslagen;
  • in zijn administratie worden opgenomen.

Welk formulier of document gebruik ik als vervoeropdracht?

Als vervoersopdracht wordt de papieren invoeraangifte gebruikt, waarmee u ABB heeft betaald.

Voorbeeld van een invoer van accijnsgoederen met opslag in een AGP:
Een zending bier in een container wordt per schip naar Bonaire vervoerd. Na aankomst, al dan niet met tussentijdse opslag in een ruimte voor tijdelijke opslag, wordt voor het bier een aangifte ten invoer met opslag in een AGP ingediend. Op deze aangifte wordt de wegens invoer van het bier verschuldigde algemene bestedingsbelasting (ABB) betaald. Met een vervoersopdracht worden de goederen vervolgens naar de AGP overgebracht.

Moet ik bij invoer met opslag in een AGP altijd ABB betalen?

Indien u accijnsgoederen invoert die grondstoffen of halffabrikaten zijn voor een te vervaardigen –ander- accijnsgoed, kunt u als producent bij invoer wellicht vrijstelling van ABB-heffing krijgen. De ABB-vrijstelling voor producenten is opgenomen in artikel 6.20 lid 1, letter a van de Belastingwet BES. Om deze vrijstelling te kunnen toepassen moet u vóór het invoeren van de goederen een verzoek indienen bij de inspecteur van Belastingdienst Caribisch Nederland.

Let op! Accijnsgoederen mogen alleen in een AGP worden vervaardigd!

Op welke wijze weet de Douane dat ik met mijn aangifte aanspraak maak op de bestemming invoer met opslag in een AGP?

Dat u aanspraak maakt op deze douanebestemming blijkt uit de codes die u heeft ingevuld in de vakken 1 en 37 van uw douaneaangifte. Deze codes vindt u in de Handleiding invulling Enig document.