Maken accijnsgoederen

Voor accijnsgoederen geldt dat zij in Caribisch Nederland uitsluitend mogen worden vervaardigd in ruimtes waarvoor de Douane een vergunning heeft verleend. Een dergelijke ruimte wordt een accijnsgoederenplaats (AGP) genoemd. Het vervaardigen van accijnsgoederen buiten een AGP, dus zonder toestemming van de Douane, is streng verboden.

Vervaardigen van accijnsgoed

Let op: Het vervaardigen van een accijnsgoed in een AGP is ook alleen toegestaan indien het AGP voor het te vervaardigen goed is aangewezen. In een AGP voor bier mag bijvoorbeeld geen gedistilleerd worden vervaardigd.

Worden de goederen na vervaardiging vanuit de AGP (de productie-/opslagruimte) naar het binnenland overgebracht (de wettelijke term hiervoor is uitslag) dan ontstaat een verschuldigdheid aan accijns. Hierbij geldt hetzelfde als bij de invoer, namelijk dat op Bonaire de uitslag van alle accijnsgoederen is belast met een accijns. Voor Saba en Sint Eustatius geldt dat uitsluitend de uitslag van benzine is belast met accijns.