Vergunning AGP

U kunt een vergunning AGP aanvragen door het formulier in te vullen dat is opgenomen onder te downloaden formulieren: het aanvraagformulier AGP. Het volledig ingevulde formulier en de bijlagen dient u in bij Douane Caribisch Nederland, afdeling Klantbehandeling.

Bijzondere eisen beheer AGP

Let op! Aan het beheer van een AGP worden bijzondere eisen gesteld. U moet voldoen aan eisen met betrekking tot:

  • uw bedrijfsadministratie en administratieve organisatie;
  • de locatie en de inrichting van de ruimte;
  • een gemiddeld aanwezige opslagvoorraad;
  • de wijze waarop Douane toezicht uitoefent op uw AGP/activiteiten.

Daarnaast zal een financiƫle zekerheid (borg) moeten worden gesteld voor de accijns die verschuldigd kan worden over de geproduceerde en/of opgeslagen accijnsgoederen. Meer informatie kunt u krijgen bij Douane Caribisch Nederland, afdeling Klantbehandeling. Klik hier voor de contactgegevens.