Tarief bij invoer/uitslag AGP

De accijns die verschuldigd is bij invoer of uitslag uit een AGP van accijnsgoederen is opgenomen in de Douane en Accijnswet BES, Hoofdstuk IV, Titel 2. De accijnstarieven zijn ook opgenomen in dit overzicht.

De wijze waarop accijns kan worden betaald

Bij invoer betaalt u de accijns bij de douaneaangifte ten invoer. Bij uitslag uit een AGP betaalt u de accijns bij een maandaangifte die u als vergunninghouder AGP moet indienen.

De accijns van sigaretten wordt voldaan door middel van accijnszegels. De zegels zijn te bestellen bij Douane Caribisch Nederland, afdeling Klantbehandeling. Klik hier voor de contactgegevens.

Vóór de invoer en de uitslag uit de AGP dient ieder pakje sigaretten op juiste wijze te zijn voorzien van dit accijnszegel.