Accijnstarieven

U moet accijnstarieven betalen als u de volgende producten invoert. Bier, wijn,  en overige alcoholhoudende producten (sterke drank), tabaksproducten (sigaretten, sigaren en cigarillo’s en rooktabak).

Accijnsgoederen

Tarief

Benzine Per hl USD 31,86 (Bonaire)
Per hl USD 24,27 (Saba, Sint Eustatius)
Sigaretten (import) Per 100 stuks USD 8,69
Sigaren Per 100 stuks USD 9,78
Cigarillo’s (die per stuk niet meer wegen dan 3 gram) Per 100 stuks USD 4,89
Rooktabak Per kilogram USD 30,00
Wijn Per hl USD 128,50
Bier Per hl USD 67,04
Overige alcoholhoudende producten Per hl USD 12,85 per vol% alcohol

Voor hetgeen onder een bepaald accijnsgoed moet worden verstaan is het gestelde in hoofdstuk IV van de Douane- en Accijnswet BES (DABES) bepalend. De DABES is elders op deze website raadpleegbaar.

Wanneer accijns moet worden voldaan geldt dat de ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen, vermeerderd mét de accijns. U betaalt dus ook ABB over de accijns.