Wat mag ik meenemen?

U keert terug van een verblijf elders naar het eiland waar u woonachtig bent. Wellicht heeft u persoonlijke goederen bij u die u meenam toen u van uw eiland vertrok, zoals kleding, fotocamera of toiletartikelen.

Bij binnenkomst hoeft u geen ABB te betalen, omdat daarop de vrijstelling voor zogeheten terugkerende goederen van toepassing is.
Voorbeeld: u woont op Sint Eustatius en reist naar de USA. Wanneer u weer terugkeert op Sint Eustatius geldt voor u de vrijstelling voor terugkerende goederen.

Voor de goederen die u tijdens uw reis heeft gekocht of gekregen geldt dat u die met vrijstelling van ABB mag invoeren voor zover de waarde van deze goederen USD 500,-- of minder bedraagt (zie de tabel Reizigersvrijstelling).

Let op: de douanebeambte kan u vragen om aan te tonen dat u de goederen eerder heeft gekocht op uw eiland of de goederen eerder op legale wijze heeft ingevoerd. Met name bij kostbare goederen is het daarom raadzaam om de aankoopbon en/of het invoerbewijs bij u te hebben.

Waarvoor moet ik betalen?

Wanneer u méér goederen meevoert dan u met vrijstelling van ABB mag invoeren bent u ABB (Algemene Bestedingsbelasting) verschuldigd. De ABB bedraagt:

  • 6%  bij invoer op Saba of Sint Eustatius
  • 8%  bij invoer op Bonaire

De ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen. De douanewaarde is de prijs waarvoor u goederen heeft gekocht. U toont deze prijs aan met de aankoopfactuur. Heeft u geen factuur omdat u de goederen bijvoorbeeld kado kreeg dan zal de douanebeambte in overleg met u de waarde vaststellen. Ook dan moet u namelijk ABB betalen.

Wanneer u meer accijnsgoederen meevoert dan met vrijstelling kan worden ingevoerd, zult u naast de ABB ook accijns moeten voldoen. Dit geldt uitsluitend bij invoer op Bonaire. Zie hiervoor het overzicht accijns.

Wat moet ik doen?
Op de locatie van binnenkomst (luchthaven of zeehaven) meldt u bij de Douane dat u goederen meevoert waarvoor u geen vrijstelling van ABB kunt krijgen. U bent verplicht deze melding te doen. De Douane zal naar de factuur van de goederen vragen en de verschuldigde ABB berekenen. U betaalt de ABB aan de Douane en ontvangt een kwitantie.

Uw melding wordt in wettelijke termen een mondelinge aangifte genoemd. Een mondelinge aangifte voor persoonlijke goederen kan gedaan worden tot een waarde van maximaal USD 1500,00. Is de waarde van het goed hoger dan zal een elektronische aangifte bij de Douane moeten worden ingediend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het systeem Asycuda World

Wat is verboden om mee te nemen?

De invoer medicijnen (niet bedoeld voor eigen gebruik), van verdovende middelen en wapens is verboden. Hetzelfde geldt voor beschermde dieren, planten, schelpen en dergelijke.

Indien u goederen meevoert waarvan de invoer is verboden of waarvoor een speciale toestemming van de overheid vereist is, moet u dit bij aankomst in de haven of op luchthaven onmiddellijk bij de Douane melden.

Overige zaken

Twijfelt u over een vrijstelling?
Twijfelt u of vrijstelling van ABB kan worden genoten of dat misschien verboden goederen worden meegevoerd, meldt u dan altijd onmiddellijk bij de Douane op de locatie van binnenkomst. Doet u dit niet, dan kan er sprake zijn van illegale invoer van goederen. Dit is strafbaar.

Uiteraard kunt u ook vóór uw vertrek bij de Douane informeren of in uw situatie specifieke voorschriften gelden. Zo is bijvoorbeeld de uitvoer van koraal en bepaalde schelpen verboden.

Bagagecontrole
De Douane zal controleren of goederen die reizigers meevoeren met vrijstelling van ABB kunnen worden ingevoerd. Daarnaast kan zij controleren of geen verboden goederen (bv. wapens, drugs) worden ingevoerd. Het betekent dat de reiziger zal worden verzocht om de koffer of handbagage te openen, zodat de Douane deze controle kan uitvoeren. U bent als reiziger verplicht aan deze controle mee te werken. Ook bij vertrek kan de Douane uw bagage controleren.

Vorige Volgende

Naar boven